kisi Yazıları
kisi

Hadi Sebzevari

.

“İranlı filozof ve şair (Sebzevar 1797`ye d.-ay.y. 1872). Hacı Molla Hüseyin`den ders alıp, öğrenimini Meşhed`de sürdüren Hadi Sebzevari,İsfahan`da Molla Ali Nuri`nin derslerini izledi. Sebzevar`a “

İranlı filozof ve şair (Sebzevar 1797`ye d.-ay.y.

İranlı filozof ve şair (Sebzevar 1797`ye d.-ay.y. 1872). Hacı Molla Hüseyin`den ders alıp, öğrenimini Meşhed`de sürdüren Hadi Sebzevari,İsfahan`da Molla Ali Nuri`nin derslerini izledi. Sebzevar`a dönerek müderrislik yaptı. Hadi Sebzevari, evrenin, Tanrı`nın görünüş alanı olduğunu, Tanrı`nın bir bütünlük içinde kendini evrende gösterdiğini ileri sürmüştür. Ona göre evren, nurların kaynağı olan Tanrı`dan fışkırmış bir parıltıdır; bu parıltı, kaynağından uzaklaştığında katılaşır, yoğunlaşır; böylece, maddeler dünyası ortaya çıkar: Kısacası, evren, Tanrı nurunun yoğunlaşmasıdır ( kavs-i nuzül: "İniş yayı"). İnsan ruhu, bu "iniş yayı"ndan yola çıkarak aşama aşama yükselebilir ve kavs-i suud`a (yükseliş yayı) ulaşabilir.