kisi Yazıları
kisi

Selanikli Ahmet Efendi

.

“Türk müzikçisi (Selanik 1870-İstanbul 1928). Çeşitli öğretmenlerden ders alan Selanikli Ahmet Efendi, besteciliğinin yanı sıra hanendiliği ve udiliğiyle de ün saldı. 600 bestesinden 214`ü “

Türk müzikçisi (Selanik 1870-İstanbul 1928). Çeşitli

Türk müzikçisi (Selanik 1870-İstanbul 1928). Çeşitli öğretmenlerden ders alan Selanikli Ahmet Efendi, besteciliğinin yanı sıra hanendiliği ve udiliğiyle de ün saldı. 600 bestesinden 214`ü günümüze kaldı.