Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Selanik

Selanikli Ahmet Efendi (kisi)

Selanikli Ahmet Efendi, Türk müzikçisi (Selanik 1870-İstanbul 1928). Çeşitli öğretmenlerden ders alan Selanikli Ahmet Efendi, besteciliğinin yanı sıra hanendiliği ve udiliğiyle de ün saldı. 600 bestesinden 214`ü günümüze kaldı.

Selanikli Mustafa Efendi (kisi)

Selanikli Mustafa Efendi, Türk tarihçisi (Selanik-? İstanbul 1600). Divittarlık yapıp, Silahtar kâtipliğine getirilen (1587) Selanikli Mustafa Efendi, İran elçilerinin ağırlanacağı sarayın hazırlanmasıyla ve masrafların hesabını tutmakla görevlendirildi (1590). Ruznamecilikte ve Anadolu muhasebeciliğinde bulundu. Tarih-iSelaniki{Seank Tarihi) adlı yapıtında, 1563-1600 yılları arasındaki olayları (saray töreleri, atamalar, görevden almalar, yeniçeri ayaklanmaları, parasallsıkıntılar,vb.)bütün ayrıntılarıyla anlattı

Selanik (sehir)

Selanik, Yunanistan`ın kuzey kesiminde liman kenti. Makedonya`da, Selanik körfezi kıysında yeralan, aynı adlı yönetim bölgesinin merkezi, Yunanistan`ın ikinci büyük limanı ve en yüksek nüfuslu kentlerinden biri olan Selanik`in (Yunanca Thessalorıiki)> nüfusu 377 951`dir (çevre belediyelerle 700 000`in üstünde). Önemli liman işlevinin (tarım ürünleri,ipek, tütün ve manganez dışsatı­ mı) yanı sıra, ülkenin ikinci büyük sanayi merkezi olan kentte, başlıca sanayi kolları arasında deri eşya yapımı, dokuma sanayisi, sabun fabrikaları, bira fabrikaları, şarap fabrikaları, yapı gereçleri yapımı, vb. sayılabilir. Aynı zamanda da, pek çok tarihsel anıtıyla, çok sayıda turist çekmektedir: III. yy`dan kalma sur kalıntıları ve akropolis; VI. yy`a kadar saray olarak kullanılan yapının yıkıntıları; saray ile yuvarlak bir yapıyı (sonradan kiliseye ve camiye dönüştürülmüş bir anıt mezardır; V. yy.) birbirine bağlayan Galerius takı; Bizans ve Osmanh dö­ nemlerinden kalma kaleler; Bizans döneminden kalma birçok kilise (Akheiropoietos bazilikası, 431 `den sonra; freskler ve ilgi çekici mozaiklerle süslü Aghios Demetrios bazilikası; Aghia Sophia kilisesi, VIII. yy.; vb.); OsmanlI döneminden kalma pek çok cami, mescit, çeş­ me, tekke, hamam, vb.; Atatürk`ün doğduğu ev (10 Kasım 1953`ten bu yana Atatürk müzesidir); vb. TARİH İ.Ö. 315`te Makedonya kralı Kassandros`un buyruğuyla kurulan ve eşi Thessaloniki`nin adı verilen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde büyük bir refah içinde ya­ şadı. Latin Krallığı`nın ve Epeiros despotluğunun (1224- 1246) merkezi olup, yeniden BizanslIlara geçtikten (1246) sonra, Çandarlı Hayrettin Halil Paşa tarafından fethedildi (1374). Birkaç kez Türkler ile Bizanslılar arasında el değiştirdikten sonra, Murat II döneminde kesin olarak Osmanlı topraklarına katıldı (1430) ve adı Selanik`e dönüştürülerek Rumeli eyaletine bağlandı. 1913`te Balkan Savaşı`na son veren Bükreş Antlaşmasıyla Yunanistan`a bırakılıp, 1916-1918 arasında Müttefiklerin Doğu ordularının harekât üssü olarak kullanıldı.

Selanikli Ahmet Efendi (kisi)

Selanikli Ahmet Efendi, ahm et EFENDİ, SELANİKLİ.

Selanikli Tevfik (kisi)

Selanikli Tevfik, Bk. tevfîk, SELANİKLİ.

Selanik olayı (tarih)

Selanik olayı, Berlin memorandumana neden olan uluslararası sorun (1876). Müslüman olmak istediğini bildirerek İslâm kadınları gibi giyinen ve Avrathisarı`ndan Selanik istasyonuna gelen bir Bulgar kızının, Selanik`teki ABD konsolosu ile 150 kadar Bulgar ve Rum tarafından, hükümet konağına götürmekte olan 3 zaptiyenin elinden zorla alınmak istenmesiyle başlayan olayda, yardıma koşan birkaç müslüman yaralandı ve Bulgar kızı konsolosluk arabasıyla ABD konsolosluğuna götürüldü. Ertesi gün 5 000`e yakın müslüman Selimpaşa camisinde toplanarak, kızın hükümete teslimini istedi ve kendilerini yatış­ tırmaya gelen Selanik valisi Baytar Mehmet Refet Paşa ile vilayet görevlilerini caminin medrese odalarına kapatarak, ABD konsolosluğunu basmalarına engel olmaya çalışan Fransız ve Alman konsoloslarını linç etti. İngiliz konsolosunun işe karışmasıyla Bulgar kızının Türk yetkililerine teslimi sonucunda olaylar yatıştıysa da, Rus elçisi İgnatiev başkanlığında İstanbul`da toplanan bü­ yük devletlerin elçilerinin aldıkları karar uyarınca, bü­ yük devletler gerekirse karaya asker çıkarmaları için SeUmik`e birer filo gönderdiler. İstanbul hükümetinin, konsolosları öldürenlerden 6 kişiyi idam ettirip, olaya karışanlardan çoğuna ağır cezalar vermesi ve valiyi gö­ revden almasıyla, gemilerin asker çıkarması önlenmiş oldu.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Kadınlar
Kadınlar Devamı
Akıllı Ol
Akıllı Ol Devamı

Gizemli Nehir
Gizemli Nehir Devamı
Cil Horoz
Cil Horoz Devamı
Leokki
Leokki Devamı

Komik Kadın
Komik Kadın Devamı
Babam ve Oğlum
Babam ve Oğlum Devamı
Üçüncü Adam
Üçüncü Adam Devamı

Ölümlü Dünya
Ölümlü Dünya Devamı
Mermiler Uçuşuyor
Mermiler Uçuşuyor Devamı
Araf
Araf Devamı