tarih Yazıları
tarih

Selanik olayı

Berlin memorandumana neden olan uluslararası sorun (1876). Müslüman olmak istediğini bildirerek İslâm kadınları gibi giyinen ve Avrathisarı`ndan Selanik istasyonuna gelen bir Bulgar kızının, Selanik`teki ABD konsolosu ile 150 kadar Bulgar ve Rum tarafından, hükümet konağına götürmekte olan 3 zaptiyenin elinden zorla alınmak istenmesiyle başlayan olayda, yardıma koşan birkaç müslüman yaralandı ve Bulgar kızı konsolosluk arabasıyla ABD konsolosluğuna götürüldü. Ertesi gün 5 000`e yakın müslüman Selimpaşa camisinde toplanarak, kızın hükümete teslimini istedi ve kendilerini yatış­ tırmaya gelen Selanik valisi Baytar Mehmet Refet Paşa ile vilayet görevlilerini caminin medrese odalarına kapatarak, ABD konsolosluğunu basmalarına engel olmaya çalışan Fransız ve Alman konsoloslarını linç etti. İngiliz konsolosunun işe karışmasıyla .

“Berlin memorandumana neden olan uluslararası sorun (1876). Müslüman olmak istediğini bildirerek İslâm kadınları gibi giyinen ve Avrathisarı`ndan Selanik istasyonuna gelen bir Bulgar kızının, “

Berlin memorandumana neden olan uluslararası sorun

Berlin memorandumana neden olan uluslararası sorun (1876). Müslüman olmak istediğini bildirerek İslâm kadınları gibi giyinen ve Avrathisarı`ndan Selanik istasyonuna gelen bir Bulgar kızının, Selanik`teki ABD konsolosu ile 150 kadar Bulgar ve Rum tarafından, hükümet konağına götürmekte olan 3 zaptiyenin elinden zorla alınmak istenmesiyle başlayan olayda, yardıma koşan birkaç müslüman yaralandı ve Bulgar kızı konsolosluk arabasıyla ABD konsolosluğuna götürüldü. Ertesi gün 5 000`e yakın müslüman Selimpaşa camisinde toplanarak, kızın hükümete teslimini istedi ve kendilerini yatış­ tırmaya gelen Selanik valisi Baytar Mehmet Refet Paşa ile vilayet görevlilerini caminin medrese odalarına kapatarak, ABD konsolosluğunu basmalarına engel olmaya çalışan Fransız ve Alman konsoloslarını linç etti. İngiliz konsolosunun işe karışmasıyla Bulgar kızının Türk yetkililerine teslimi sonucunda olaylar yatıştıysa da, Rus elçisi İgnatiev başkanlığında İstanbul`da toplanan bü­ yük devletlerin elçilerinin aldıkları karar uyarınca, bü­ yük devletler gerekirse karaya asker çıkarmaları için SeUmik`e birer filo gönderdiler. İstanbul hükümetinin, konsolosları öldürenlerden 6 kişiyi idam ettirip, olaya karışanlardan çoğuna ağır cezalar vermesi ve valiyi gö­ revden almasıyla, gemilerin asker çıkarması önlenmiş oldu.

Selanikolayi konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-