Yazıları

Sekbanıcedit

.

“NizamıceditOcağinın kaldırılmasından sonra Alemdar Mustafa Paşa`nın kurduğu (1808) ordu. Senedi İttifak`ın imzalanmasından sonra yeni bir düzenli ordu kuran ve Nizamıcedit adının (Bk. “

NizamıceditOcağinın kaldırılmasından sonra Alemdar

NizamıceditOcağinın kaldırılmasından sonra Alemdar Mustafa Paşa`nın kurduğu (1808) ordu. Senedi İttifak`ın imzalanmasından sonra yeni bir düzenli ordu kuran ve Nizamıcedit adının (Bk. NİZAMICEDİT) Yeniçeriler arasındaki olumsuz etkisinden kaçınmak için Sekbanı- cedit adını veren Alemdar Mustafa Paşa, büyük bölümü Rumeli`den gelen askerlerden oluşan bu orduyu Levent Çiftliği`ne ve Üsküdür`daki kışlalara yerleştirdi. Ama Yeniçerilerin ayaklanmalarından ve Mustafa Pa- şa`nın Alemdar Olayinda ölümünden (Bk. ALEMDAR OLAYI) sonra, Sekbanıcedit Ocağı dağıtılıp, kışlaları ateşe verildi.

Sekbanicedit konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-