Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Seba

Johann Sebastian Bach (kisi)

Johann Sebastian Bach, Alman bestecisi (Eisenach 1685 - Leipzig 1750). Genç yaşta anne ve babasını kaybeden Johann Sebastian Bach,Ohrdruf`a ağabeyi Johann Christoph`un yanına giderek ondan ilk müzik derslerini aldı. Öğrenimini Lüneburg`daki Michaelis müzik okulunda sürdürüp, Monteverdi, Schütz, Böhm ve Lulli`nin yapıtlarını inceledi ve esinlendi. 1703`te, Arnstadt`ta bir kilisenin orgculuğuna| atanıp,1707`de|kuzini `Maria-Barbara Bach ile evlendi ve Mulhausen`de orgculuk yaptı. Ertesi yıl Wei- ’ mar`a giderek, Saksonya dükünün saray kapellası yöneticisi ve orkestra yöneticisi oldu. 1717`de Anhalt prensinin J çağjrısıyla Köthen`e giderek, Telemann`ın kurmuş olduğu Collegium Musicum`u yönetti. 1747`de Potsdam`da kral Friedrich ll`yi ziyaret edip, 1749`da gözleri görmez oldu ve ertesi yıl öldü. Ölümünden sonra yapıtları unutuldu (zaten ancak birkaçı basılmış, ötekiler elyazması halinde kalmıştı). Ama 1829`daMendelsohn`un Aziz Matta`ya Göre İsa`nın Çektiklerin] çaldırmasıyla yeniden keşfedildi ve yapıtları 1856`dan sonra Bach Derneği tarafından yayınlandı. Bach`ın klavsen yapıtları arasında fanteziler, toccatolar, altı İngiliz Süiti, yedi Partita, otuz Goldberg Çeşitlemesi^ 742] ve iki Ayarlı Klavsen (Das Wohltemperierte Klavier) sayılabilir. Ayarlı Klavsen`ler Beethoven`in sonatlarının yanı sıra, klavsen için yazılmış en büyük yapıtlardır (her biri, yirmidört prelüd ve fügden oluşan bu kitaplar, Bach`a göre ayarlı sistemin, eski doğal uyumlu çınlamalar sistemine üstünlüğünü kanıtlayacaktı). Org yapıtları arasında, prelüd ve fügler (özellikle üçlü mi Bemol prelüd ve füg), Do minör Pascaglia, altı sonat, yüzelli koral (başlıcaları 46 koral kapsayan Orgelbüchlein [Org Kitapçığı], 21 Dogma Korali ve 18 büyük Prelüd Korali) sayılabilir. Keman için üç partita ve üç sonat, keman ve klavsen için altı sonat, viyolensel için altı süit, viola da gamba için üç sonat, flüt için bir sonat, flüt ve klavsen için birçok sonat, flüt, keman ve klavsen için bir sonat yazmıştır. Konçertoları arasında, 2 keman konçertosu (mi majör, la minör, 1720), İki keman için 2 konçerto (do minör, 1730; re minör, 1720), 7 klavsen konçertosu sayılabilir. Orkestra için dört süiti Fransız etkisinde yazılmıştır; si minör süitte bir solo flüt vardır; 2 re süitinde trompet kullanılmıştır. Ayrıca 6 Brandenburg Konçertosu (1721) ve 4 süiti (1721 -1736) vardır. Bach`ın insan sesi için yapıtları da, çalgı için yapıtları kadar önemlidir. Din dışı yapıt olarak birkaç kantat bestelemiştir. Ama bestelerinin büyük bölümü dinseldir. Yazdığı üçyüz kadar kantattan günümüze ikiyüz kadarı kalmıştır. Bunlarda, orkestranın rolü de önemlidir. İnsan sesi yapıtları şöyle sıralanabilir: a) Oratoryolar: Noel Oratoryosu, Paskalya Oratoryosu (1736); b) ses için ■koraller (162`si kantatların içinde 180 koral); c) Yuhanna`ya göre İsa`nın Çektikleri (1723); Matta`ya Göre İsa`nın Çektikleri(1729); d) 6 motet ve mezmur; e) Latince sözlü yapıtlar: Magnificat (1723); missalar; f) 200`e yakın kantat; g) onun olmadığı ileri sürülen 11 arya ve lieo, h) din dışı kantatlar: Av Kantatı, Aiolos Kantatı, Cenaze İlahisi, Phoebus ile Pan Kantatı, Kahve Kantatı, Herakles Kantatı, Yeni Hükümet Kantatı. Ayrıca, iki kuramsal yapıtı vardır: 1717`de Prusya kralı için yazılan ve üç sesli bir ricercare, sekiz kanon, iki sesli bir kanonsu füg, altı sesli bir ricercare ile keman, flüt ve bas için bir sonattan oluşan Müzik Armağanı (Das Musicalisches Opfer, 1747); aynı konu üstüne ondört füg ile çeşitli kanon ve füglerden oluşan Füg Sanatı (Die Kunst der Fuge, 1748-1750).

Sebastiano Caboto (kisi)

Sebastiano Caboto, İtalyan denizcisi (Venedik 1482`ye d.-Londra 1557). Giovanni Caboto`nun ikinci oğlu olan Sebastiano Caboto, babasının yolculuklarına katıldı. Önce Fernando ll`nin (1500), sonra Kari V`in hizmetine girip, Brezilya ve Paraguay kıyılarına yapılan keşif seferlerine ve Rusya`yla ticarete danışmanlık yaptı. Kendi keşiflerini gösteren bir harita çizdi.

Juan Sebastian del Cano (kisi)

Juan Sebastian del Cano, İspanyol denizcisi (Guetaria ?- Hindistan yolculuğu sı­ rasında 1526).lMacellan`ın seferine katılan Juan Sebasth an del Cano, Concepcion gemisinin komutanlığını yaparak, dünya turunu tamamlayan ilk Avrupalı denizci oldu. Kari V`ten büyük ilgi görüp, Malakka adalarına ikinci kez keşif yolculuğu yapmakla görevlendirildi, Macellan boğazını geçtiyse (26 Mayıs 1526) de, gemisi batınca boğuldu.

Batşeba (tarih)

Batşeba, Davut`un sevgilisi. Tevrat`a göre güzelliğiyle ün salan Batşeba (ya da Batşeva), Davut`u kendine âşık etti. Kendisiyle evlenebilmek için kocası Uriya`yı öldürten Davut`la evlenerek, 4 erkek çocuk doğurdu (bunlardan biri Süleyman peygamberdir).

Muhittin Sebati (kisi)

Muhittin Sebati, letGüzel Sanatlar Akademisi`ni (Çallı İbrahim`in öğrencisi oldu) bitiren (1924) Muhittin Sebati (soyadı Ata- man`dır), Paris`te Julian Akademisi`nde, Paul Albert Laurens atölyesinde, Paris Süsleme Sanatları Oku- lu`nda sanatını geliştirdi (heykelcilik de çalıştı). Yurda dönünce, `Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birli- ği`nin kurucu üyeleri arasında yeralıp (1928), birliğin sergilerine katıldı. Çeşitli lise ve ortaokullarda resim öğretmenliği yaptı. Desen ve heykellerinde Rönesans sanatlarına duyduğu eğilim ağır basan, izlenimcilikten uzaklaşarak genellikle donuk renkler kullanan, yapı ve deseni öne alan Muhittin Sebati, modern Türk resminin kurucularından sayılmaktadır. Başlıca yapıtları: Ankara`dan Minareli Peyzaj, Anadolu Yakasından Adalar, Genç Adam Başı (büst), vb.

San Sebastian (sehir)

San Sebastian, İspanya`nın kuzey kesiminde kent. Fransa sınırına 16 km uzaklıkta, Urumea ırmağının Vizcaya körfezine dö­ küldüğü yer kıyısında yeralan, Guipazcoa ilinin merkezi olan San Sebastian`ın nüfusu 184 000`dir. Başlıca gelir kaynağını turizmin oluşturduğu (limana bakan tepe üstündeki XVI. yy`dan kalma Mota hisarı, 1507`den kalma San Vicente kilisesi, vb. tarihsel anıtlar) kentte, metalürji ve elektrikli gereçler yapımı da gelişmiştir. XI. yy`da kurulan San Sebastian, 1813`te İngilizler ile Portekizliler arasındaki çarpışmalar sırasında aşağı yukarı bütünüyle yıkılmış, sonradan yeniden kurulmuştur.

Seba (tarih)

Seba, Yemen`in doğu kesiminde eski krallık. İ.Ö. XI. yy`da kurulduğu sanılan,başkenti Marib olan Seba (ya da Saba) Krallığı, İ.Ö. VIII. yy`dan başlayarak parlak bir uygarlık geliştirdi (Marib barajı; Marib ve Sirvah tapınağı; vb.; İncil`de Seba Melikesi Belkıs`ın Kudüs`e gidişi ve Süleyman peygamberi ziyareti anlatılır). İ.Ö. I. binyılda Kızıldeniz`deki ve Hint okyanusundaki deniz ticaretine egemen olup, İ.S. I. yy`dan başlayarak, kabileler arası çekişmeler sonucunda, Himyeriİerin egemenliğine girdi.

Sebastiano del Piombo (kisi)

Sebastiano del Piombo, İtalyan ressamı (Venedik [?] 1485`e d.-Roma 1547). Ve nedik`te Giovanni Bellini`nin ve Giorgione`nin yanında yetişen Sebastiano del Piombo (asıl adı Sebastiano Luciani`dıt), 1511 `de Roma`ya yerleşerek Michelangelo`yla dostluk kurdu ve etkisinde kaldı. Rekabete girişti­ ği Raffaello`yu portreleriyle (Papa Clemens VIII, 1526; Capodimento müzesi, Napoli; vb.) etkileyip, konuları­ nı dinden alan birçok tablo yaptı: Aziz Crisostomo ve Başka Azizler (1510-1511, San Giovanni Crisostomo kilisesi, Venedik), Lazarus`un Dirilmesi (1517-1519; National Gallery, Londra), vb.

Sebastiao (kisi)

Sebastiao, Portekiz kralı (Lizbon 1554-Alcaçar-Quivir 1578). Kral Joao lll`ün torunu olan Sebastiao, babası doğumundan önce öldüğü için, dedesinin yerine tahta çıkıp (1557), bir Haçlı seferi düzenlemeyi saplantı haline getirerek, 1578`de büyük bir orduyla Fas kıyılarına çıktı. 4 Ağustos 1578`de Alcaçar-Quivir ovasındaki Kasrel-Kebir`de bozguna uğrayarak, adamlarının çoğuyla birlikte öldü. Vârisi bulunmadığından, amcası Kardinal Enrique`nin kısa süreli yönetiminin (1578-1580) ardından, Portekiz 60 yıl süreyle Ispanya`ya bağımlı kaldı.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Dr. Garipaşk
Dr. Garipaşk Devamı
Şeytanın Pabucu
Şeytanın Pabucu Devamı

Değişim
Değişim Devamı
Kutu Koleksiyoncusu
Kutu Koleksiyoncusu Devamı
Tehlikeli Adımlar
Tehlikeli Adımlar Devamı

Otel 3
Otel 3 Devamı
Son Durak 4
Son Durak 4 Devamı

Hile Yolu
Hile Yolu Devamı
Bana Şans Dile
Bana Şans Dile Devamı
Destan
Destan Devamı