Yazıları

Sefaradlar

XV. yy`da uğradıkları ağır baskılar sonucunda İspanya ve Portekiz`den göçetmek zorunda kalan Yahudilerin soyundan gelenleri belirten terim. Adları İbranice 5efardi (çoğulu Sefardim) sözcüğünden türetilmiş olan Sefaradlar, Germen topraklarına göçmüş Aşkenazlardan farklı olarak, Filistin Yahudilerinin geleneklerinden çok, Babil Yahudilerinin geleneklerini sürdürdüler ve Ladino ya da İspanyol Yahudicesi adı verilen ayrı bir dil (İbranice, Ortaçağ Castilla lehçesi, Arapça, vb. dillerin karışımı) oluşturdular. 1492`de İspanya`dan, 1497`de de Portekiz`den çıkarıldıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu`nun çeşitli bölgelerinde ve Kuzey Afrika`da topluluklar oluşturdular. Daha sonra İtalya, Fransa, Kuzeybatı Avrupa (özellikleAmsterdam),Anglosakson ülkeleri ve Amerika`da da topluluklar oluşturup, özellikle ticaretle uğraşarak, .

“XV. yy`da uğradıkları ağır baskılar sonucunda İspanya ve Portekiz`den göçetmek zorunda kalan Yahudilerin soyundan gelenleri belirten terim. Adları İbranice 5efardi (çoğulu Sefardim) sözcüğünden “

XV. yy`da uğradıkları ağır baskılar sonucunda

XV. yy`da uğradıkları ağır baskılar sonucunda İspanya ve Portekiz`den göçetmek zorunda kalan Yahudilerin soyundan gelenleri belirten terim. Adları İbranice 5efardi (çoğulu Sefardim) sözcüğünden türetilmiş olan Sefaradlar, Germen topraklarına göçmüş Aşkenazlardan farklı olarak, Filistin Yahudilerinin geleneklerinden çok, Babil Yahudilerinin geleneklerini sürdürdüler ve Ladino ya da İspanyol Yahudicesi adı verilen ayrı bir dil (İbranice, Ortaçağ Castilla lehçesi, Arapça, vb. dillerin karışımı) oluşturdular. 1492`de İspanya`dan, 1497`de de Portekiz`den çıkarıldıktan sonra, Osmanlı İmparatorluğu`nun çeşitli bölgelerinde ve Kuzey Afrika`da topluluklar oluşturdular. Daha sonra İtalya, Fransa, Kuzeybatı Avrupa (özellikleAmsterdam),Anglosakson ülkeleri ve Amerika`da da topluluklar oluşturup, özellikle ticaretle uğraşarak, uluslararası ticaretin gelişmesinde önemli rol oynadılar.

Sefaradlar konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-