Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Kocaeli

Kocaeli (sehir)

Kocaeli, Marmara Bölgesi`nin doğu kesiminde il. Yüzölçümü 3 626 km2, 1990 sayımına göre nüfusu 936 163, merkezi İzmit kenti olan Kocaeli ili, 6 ilçeye ayrılmıştır: Merkez (İzmit), Gebze, Gölcük, Kandıra, Karamürsel, Körfez. Kuzeyde Karadeniz kıyıları, doğuda Sakarya, güneyde Bursa, batıda İstanbul illeriyle sınırlı olan Kocaeli ilinin İzmit körfezi kuzeyinde yeralan büyük kesimi, gü­ neyden kuzeye doğru eğimli ve dalgalı bir yayla görü- nüşündedir. Bu yaylanın en yüksek kesimi, güneyde İzmit körfezi yakınındadır: İzmit kentinin kuzeybatısında yeralan Çene dağında 645 m. Oysa ilin Karadeniz`e yakın kesimlerinde, hiçbir Jtepenin yükseltisi 250 m`yi aş­ maz. Kocaeli ilinin İzmit körfezinin güneyinde kalan kesimlerinde doğu-batı doğrultusunda Samanlı dağları uzanır. Sözü edilen bu iki kesimi birbirinden ayıran İzmit körfezinin doğuya doğru kara içindeki uzantısı üstünde de, İzmit ovası ve Sapanca gölünün bulunduğu çukur alanlar dizisi sıralanır. Kocaeli`nin Karadeniz`e açık kesimlerinde kışlar oldukça soğuk geçer; oysa İzmit körfezi kıyılarını kuzeyden sınırlayan dağların koruduğu kıyı kesimleri, daha yumuşak bir iklim etkisindedir. Bu kesimde yeralan İzmit meteoroloji istasyonunun uzun süreli verilerine gö­ re, en soğuk ay ortalaması 5,7 °C, en sıcak ay ortalaması 23,5 °C, günümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık -18 °C (9. 2.(1929), en yüksek sıcaklıksa 42,9 °C`tır (21.8.1945). Yıllık yağış ortalaması 768 mm`dir. Kocaeli ilinin doğal bitki örtüsünde, Karadeniz ve Akdeniz bitki toplulukları içiçe girmiştir: İzmit körfezi kıyılarında yapraklarını dökmeyen makiler, zeytin ağacı ve kızılçam gibi Akdeniz`e özgü bitkiler; Kocaeli yarı­ madasının kuzey kesimlerinde ve Samanlı dağlarının yüksek kesimlerindeyse, Karadeniz kıyılarında rastlanan bitki toplulukları (kayın, köknar, vb.). Kocaeli`de büyük akarsular yoktur. Karadeniz`e dö­ külen başlıca sular arasında Gökdere ve Baba deresi sayılabilir. İzmit körfezine kuzeyden dökülenlerin en önemlisi Dil deresi, güneyden dökülenlerin en önemlisi Yalakdere`dir. İlin en önemli gölü, doğu yarısı Sakarya sınırları içinde bulunan Sapanca gölüdür. Suları tatlı olan gölün batı ucundan, 20 km kadar uzaktaki İzmit Kâğıt Fabrikası`na su alınmaktadır. İl sınırları içinde bir başka göl de, Karamürsel`in batısındaki delta ovasında yeralan Hersek gölüdür (aslında küçük ve sığ bir su birikintisidir).
EKONOMİ Ekonomik etkinliklerinde sanayinin payı günden güne artr” Kocaeli ilinde, geleneksel tarım etkinlikleri arasında tahıl türlerinde buğday birinci sırayı, mısır da ikinci sırayı alır. Sanayi bitkilerinden şekerpancarı ve ayçiçe­ ği, üretim bakımından önde gelir. Karamürsel ve merkez ilçelerinde tütün de ekilir. Dikili alanlar arasında zeytin ağaçları (Karamürsel ve Gebze ilçeleri), çeşitli meyve ağaçları (özellikle Yarımca [Körfez] ve Sapanca`da kiraz, Değirmendere`de fındık) ve üzüm bağları sayılabilir. İlin hayvan varlığı içinde koyun ve sığırlar bü­ yük yertutar. Geleneksel ipekböcekçiliği, eski önemini yitirmiş olmakla birlikte, bazı kesimlerde sürdürülmektedir. İzmit körfezinde eskiden balıkçılık yapılırken sanayi atıkları bu etkinliği önemli ölçüde geriletmiştir. Kocaeli`de önemli yeraltı gelir kaynakları bulunmamakla birlikte, sanayi büyük bir gelişme içindedir. Özellikle yakın yıllarda, İzmit körfezi kıyılarında İstanbul il sınırından başlayarak, İzmit`in doğusuna ve Gölcük`e kadar uzanan bir sanayi alanı doğmuştur. Bu alandaki en önemli kuruluşlar arasında, İzmit Seka Tesislerin 936`da işletmeye açıldı),Herekeİpekli ve Yünlü Dokuma Fabrikası, Yarımca Seramik Fabrikası, Tütün- çiftliği`nde İpraş, Yarımca`da Petkim Tesisleri, İzmit`in doğusunda Pirelli, Goodyear, Lassa lastik fabrikaları ve Gölcük`teki büyük tersane sayılabilir. ULAŞIM Kocaeli ilinde en önemli yollar, İzmit körfezi kıyılarını boylar: Körfezin kuzeyinden Haydarpaşa-Ankara demiryolu (İzmit`e varışı 1873) ve İstanbul-Ankara karayolu, güneyindense Karamürsel ve Yalova üstünden Bursa`ya giden yol geçer. İzmit-Gölcük-Karamürsel arasında körfez vapurları işlemektedir ve İzmit-Derince limanının, yükleme ve boşaltma bakımından İstanbul limanının yükünü hafifleteceği sanılmaktadır.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Romance & Cigarettes
Romance & Cigarettes Devamı

Feride
Feride Devamı
Kasap
Kasap Devamı
Oyun
Oyun Devamı

Barda
Barda Devamı
Yağmurla Gelen
Yağmurla Gelen Devamı

Güç Birliği
Güç Birliği Devamı
Lakeview Terrace
Lakeview Terrace Devamı
Balıkçı Kral
Balıkçı Kral Devamı