Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

EBEGUMECiYAPRAGI

EBEGÜMECi YAPRAĞI (bitki)

EBEGÜMECi YAPRAĞI,

(La. Folium Malvae, Al. Malvenblatt, Fr. FeuiUe de mauve, in. Mallow leaf) 

Malva sylvestris L. (Büyük ebegümeci) veya M. neglecta Wallr. (Syn : M. rotundifolia L.) (Karagöz ebegümeci, Küçük ebegümeci) (Malvaceae) türünün taze veya gölgede kurutulmuş yapraklarldır. Her iki tür de çok yıllik, Otsu ve mor çiçekli bitkilendir. Bu türliT; çiçeklerindeki korolla boyu ile birbirinden kolaylıkla ayırt edilebilir. M. sylvestris türünde korolla uzunluğu 14 - 25 mm olduğu halde M. neglecta türünde en fazla 18 mm olmaktadır. Her iki tür de Anadoluda yaygın olarak yetişmektedir. Dış görünüş : Yeşil renkli, tüylü ve_ uzuıL saplı yapraklardır. Yaprak ayasının biçimi elde edildiği türe göre değişir. M. sylvestris türünde yaprak Iobları sivri, M. neglecta türünde ise loblar küDtilr. Hafif kokulu ve ya, van lezzetlidir. Bileşim : Müsilaj (% 15- 20), glikoz ve pektin taşımaktadır. Etki ve kullanılış : Taşıdığı müsilaj nedeniyle, diğer müsilajlı droglar gibi, koruyucu ve yumuşatıcı bir etkiye sahiptir. Solunum ve sindirim sistemi tahtişleri ve iltihaplarmda koruyucu olarak çok kullanılır. Taze yapraklarından hazırlanan lapa, cilt üzerindeki çıban ve yaralann ağrılarını dillidirrnek için, tülbent arasında, deri üzerine konulur. Genç bitkiler sebze olarak ku!la;nılır (1, 2). Memleketimizin kırsal bölgelerinde, taze Ebegümeci dalı çocuk düşürücü olarak kuiIanılmaktadıcr:. Yaprakları alınmış olan taze dal rahim içine sokulur. Ebegümeci dalı yumuşak lifli olduğundan rahmi delmez. Meydana gelen mekanik etki ve oluşan enfeksiyon nedeniyle gebelik önlenebilir. özel bir etkisi bulunmamaktadır. Bu husus sıçanlar üzerin:de yapılan deneyler ile gösterilmiştir (3). Memleketimizde ebegümeci dalının çocuk düşürücü olarak kullanılışı oldukça yaygındır. Hatta kış aylarında ihtiyaç olduğunda taze ebegümeci dalı bulmak olanağı olmadığı düşünülerek ebegümeci dallarını tuzlu suda muhafaza eden şahıslar bile vardır. Enfeksiyonu önlemek için kullanmaıdan önce taze dal kaynar suya veya alkole batırılmaktadır. Ebegümeci dalının rahme konması ile meydana gelen infeksiyon bazen kullanan şahsın hayatını tehlikeye saklacak bir nitelik kazanır. Bu nedenle ebegümeci dalı ile çocuk düşürmeye •teşebbüs edilmemesi tavsiye edilir. 

Diğer isimler : Ebemgümeci. 

Kullanılış şekli : İnfusyon veya dekoksiy.on. Dalıilen kullanmak için (% 1 - 3), haricen gargara halinde kullanmak için ise (% 5) oranında hazırlanır. Lapa taze yapraklardan yapılmalıdır. 

EBEGÜMECİ ÇİÇEGİ (Fios Malvae) : Ebegümeci yaprağı elde edilen türlerin gölgede kurutulmuş çiçeğidir. Çiçekler mor renkli, büyük ve 5 parçalıdır. özel bir kokusu veya tadı yoktur. Ebegümeci yaprağı gibi kullanılır. Bazı ülkelevde çiçekler yapraktan daha çok kullanılmaktadır. Anadoluda 8 Malva türü yetişrnekıle olup bunların çiçek ve yaprakları, bir ayırım yapılmaksızın, `Ebegümeci` olarak kullanılmaktadır. Abutilon avicennae Gaertn. (Syn : A. theophrastii Medik.) (San ha;tmi) : 50 - 100 cm yükseklikte, tüylü, sarı çiçekli, bir yıllık ve otsu bir bitkidir. Avrupa ve Kuzey Anadoluda yabani olarak yetişir. Yaprakları ve kökü Ebegümeci gibi kullanılrnaktaıdır

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Makine
Makine Devamı
Çocuklar Sana Emanet
Çocuklar Sana Emanet Devamı
Laz Vampir Tirakula
Laz Vampir Tirakula Devamı

Tamilla
Tamilla Devamı
Dursun Çavuş
Dursun Çavuş Devamı
Casino
Casino Devamı

Maviliklere Doğru
Maviliklere Doğru Devamı
80 Dakika
80 Dakika Devamı
Hamam
Hamam Devamı

Ay Lav Yu
Ay Lav Yu Devamı
Ev
Ev Devamı