tarih Yazıları
tarih

klasisizm ( müzik)

Müzik tarihinde kabaca 1750`den 1825`e, barok çağın ardından gelerek romantizm çağının başına kadar sü­ ren özel bir üslubu ve dönemi anlatmak için kullanılan terim. Klasisizmin en büyük müzik ustaları Christoph Willibald Gluck, Franz Josef Havdn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven`dir (son üç besteciden çoğunlukla `Viyana klasik okulu` diye söz edilir). Klasisizm döneminde sonat biçimi hızla gelişirken senfoni, solo konçerto, solo piyano sonatı, yaylı çalgılar dörtlüsü ve öbür oda müziği biçimlerinin ilk olgunluk aşaması yaşanmış, bu dönemde orkestra hem çalgıları­ nın sayısı, hem de çeşitleri bakımından büyümüş ve piyano, en popüler solo klavyeli çalgı olarak, klavsenin yerini almıştır. Klasisizm döneminin en önemli müzik yapısı, sonattır; kimi zaman öbür bölümlerde de bulunmakla .

“Müzik tarihinde kabaca 1750`den 1825`e, barok çağın ardından gelerek romantizm çağının başına kadar sü­ ren özel bir üslubu ve dönemi anlatmak için kullanılan terim. Klasisizmin en “

Müzik tarihinde kabaca 1750`den 1825`e, barok çağın

Müzik tarihinde kabaca 1750`den 1825`e, barok çağın ardından gelerek romantizm çağının başına kadar sü­ ren özel bir üslubu ve dönemi anlatmak için kullanılan terim. Klasisizmin en büyük müzik ustaları Christoph Willibald Gluck, Franz Josef Havdn, Wolfgang Amadeus Mozart ve Ludwig van Beethoven`dir (son üç besteciden çoğunlukla `Viyana klasik okulu` diye söz edilir). Klasisizm döneminde sonat biçimi hızla gelişirken senfoni, solo konçerto, solo piyano sonatı, yaylı çalgılar dörtlüsü ve öbür oda müziği biçimlerinin ilk olgunluk aşaması yaşanmış, bu dönemde orkestra hem çalgıları­ nın sayısı, hem de çeşitleri bakımından büyümüş ve piyano, en popüler solo klavyeli çalgı olarak, klavsenin yerini almıştır. Klasisizm döneminin en önemli müzik yapısı, sonattır; kimi zaman öbür bölümlerde de bulunmakla birlikte, dönemin aşağı yukarı bütün yapıtlarının ilk bölümlerinde sonat biçimi görülür. Dönemin müziğinin temel özelliklerinden biri müzi­ ğin içeriği ile bu müziğin dile getirildiği biçim arasındaki dengedir. Mozart yapıtlarında anlatım derinliğini bi­ çimdeki kusursuzlukla birleştirmekte, Haydn`ı aşmış, üstelik, İtalyan ve Alman bestecilerinin üsluplarını arı­ tıp, bağdaştırarak dönemin aşağı yukarı bütün önemli gelişmelerini özetleyen kendine özgü üslubu yaratmış- . tır. Opera alanında da, klasisizm döneminin başlıca bestecileri arasında Gluck, Giovanni Paisiello, Niccolo Piccinni, Andre Danican-Philidor, Andre Ernest Modeste Gretry ve Thomas Arne ile döneme bu alanda da damgasını vuran Mozart`ı saymak gerekir.

klasisizm(muzik) konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-