Yazıları

kalkojenler

Periyodik çizelgenin VI. grubunda yer alan oksijen, kürt, selenyum, tellür ve polonyum elementlerini b< ten kimya terimi. Kalkojen terimi, `bakır` ve `doğm anlamında iki Yunanca sözcükten türetilmiştir; çü bakır filizlerinin çoğu, öncelikle, oksijen ve kükürt ren bileşiklerdir (az miktarda selenyum ve tellür de i rirler). Ender bir radyoaktif element olan polonyuı bazı uzmanlar kalkojenlerden saymamaktadırlar. Öbür ana grup elementlerinde olduğu gibi, kal jenlerin özelliklerinde de atom sayısı artışına par eğilimler gözlenir. Grubun en hafif üyesi olan oksij daha ağır üyelerden belirgin biçimde farklı fizikse kimyasal özellikler taşır. Element durumundaki oks ve kükürt, özellikleri bakımından metallerle hiçbir b zerlik göstermezken, selenyum ve tellür, ışığa tutuld larında elektrik iletkeni haline gelirler; polonyum metalik .

“Periyodik çizelgenin VI. grubunda yer alan oksijen, kürt, selenyum, tellür ve polonyum elementlerini b< ten kimya terimi. Kalkojen terimi, `bakır` ve `doğm anlamında iki Yunanca sözcükten türetilmiştir; “

Periyodik çizelgenin VI. grubunda yer alan oksijen,

Periyodik çizelgenin VI. grubunda yer alan oksijen, kürt, selenyum, tellür ve polonyum elementlerini b< ten kimya terimi. Kalkojen terimi, `bakır` ve `doğm anlamında iki Yunanca sözcükten türetilmiştir; çü bakır filizlerinin çoğu, öncelikle, oksijen ve kükürt ren bileşiklerdir (az miktarda selenyum ve tellür de i rirler). Ender bir radyoaktif element olan polonyuı bazı uzmanlar kalkojenlerden saymamaktadırlar. Öbür ana grup elementlerinde olduğu gibi, kal jenlerin özelliklerinde de atom sayısı artışına par eğilimler gözlenir. Grubun en hafif üyesi olan oksij daha ağır üyelerden belirgin biçimde farklı fizikse kimyasal özellikler taşır. Element durumundaki oks ve kükürt, özellikleri bakımından metallerle hiçbir b zerlik göstermezken, selenyum ve tellür, ışığa tutuld larında elektrik iletkeni haline gelirler; polonyum metalik bir iletkendir. Oksijen, kimyasal davranışı b mından da güçlü bir ametal davranış gösterir: Hen her zaman yalnızca -2 yükseltgenme durumunda ol ğu bileşikleroluşturur. Kükürt, selenyum ve tellürse, ve +6 yükseltgenme durumları sergiledikleri bileşi oluştururlar. Bütün kalkojenlerde ortak olan kimyasal özellikli başlıcası, özellikle hidrojenle ya da alkali metalleı toprak alkali metalleri gibi en kolay tepkimeye gi metallerle bileşik oluşturma eğilimidir; bu bileşikle kalkojen, -2 oksitlenme durumunda bulunur. Oks ve tellür arasındaki bütün kalkojenlerin hidritleri b mektedir. Gene bütün kalkojenlerin, periyodik çizel nin ilk iki sırasında yeralan metallerle oluşturdukları bileşikler de elde edilmiştir. Alkali ve toprak alkali ka ler, iyon niteliği taşırlar. Bu özellikler bütün kalkojen de ortak olan elektron özelliğinden (yani, doluluk [ lemsiz gaz) dizilişine ulaşmak için iki elektronu el olan dış p elektronu düzeyinden) kaynaklanır.

kalkojenler konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-