Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

KocaRagipPasa

Koca Ragıp Paşa (kisi)

Koca Ragıp Paşa, Türk devlet adamı ve şairi (İstanbul 1699-ay.y. 1763). Medrese öğrenimi görüp, Revan valisi Arifi Paşa`nın mektupçuluğuna getirilen (1724) Koca Ragıp Paşa, Tebriz seraskeri Köprülüzade Abdullah Paşa`nın ve Hekimoğlu Ali Paşa`nın yanında çalıştı. Revan defterdarlığı (1728-1729) yapıp, Hemedan eyaletinin tımar ve zeametini yeniden düzenlemekle görevlendirildi. Bağdat deftardarlığına getirilip (1730), Nadir Şah ile yürütülen görüşmelerde delegelik yaptı. Nadir Şah Bağdat`ı kuşatınca (1733) İstanbul`a çağırılıp, Sadaret mektupçuluğunda bulundu. Mustafa Efendi başkanlığındaki bir heyetle Avusturya ve Rusya`yla Nemirov`da yapılan görüşmelere katıldı. Belgrad seferinde ve antlaşmasında (1739) büyük hizmetler görüp, reisülküttaplığa yükseltildi (1740). Vezir rütbesiyle Mısır valiliğinde bulunup (1744-1748), Kölemen beylerini ortadan kaldırdı; iç güvenliği sağladı. Kubbealtı vezirliği ve nişancılığa atandı (1748). Yeniden çeşitli valiliklerde bulunup, Osman III tarafından sadrazamlığa atanarak (11 Ocak 1757), barışçı bir dış siyaset izledi: Fransa ve Rusya`ya karşı askerî antlaşma yapmak isteyen Prusya`yla yalnızca bir ticaret antlaşması imzaladı (29 Mart 1761). Devlet adamlığının yanı sıra, XVIII. yy`ın |Nedim ve Şeyh Galip`ten. sonra en önemli şairlerinden sayılan Koca Ragıp Paşa, şiirde Nabi`nin yolunu izlemiş, `hakimane şiir`in temsilcilerinden olmuştur. Atasözü niteliğindeki söyleyişleri de, Necati`den Ziya Paşa`ya uzanan geleneğin başarılı örnekleridir. Ayrıca tarih alanında telif ve çeviri yapıtları vardır. Başlıca yapıtları: Divan (Münşeatlyla birlikte basıldı, 1837), Fethiye ya da Fetihname-i Belgrad (Belgrad`ın fethiyle ilgili, 1739), Mecmua-i Ragıp Paşa (Üç dilde manzum-düzyazı edebi parçalar. Mecmua`daki risaleler arasında Aruz Risalesi önemlidir), Tahkik ve Tevfik (Mahmut I ile İran şahı Nadir arasındaki yazışma; iki devlet arasındaki müzakereler. Osmanlı-İran ilişkilerinin tarihi açısından önemlidir).

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Yasak Oyunlar
Yasak Oyunlar Devamı
Büyük Tren Soygunu
Büyük Tren Soygunu Devamı
Mahalleye Gelen Gelin
Mahalleye Gelen Gelin Devamı

Gangsterdam
Gangsterdam Devamı
Cop Land
Cop Land Devamı
11 Yaşındayım
11 Yaşındayım Devamı

Gelibolu
Gelibolu Devamı
Sezar Ölmeli
Sezar Ölmeli Devamı
Oğlum Olmadan Asla
Oğlum Olmadan Asla Devamı

Anasının Kuzusu
Anasının Kuzusu Devamı
Namludaki Adalet
Namludaki Adalet Devamı