kisi Yazıları
kisi

Guillaume Dufay

ransız bestecisi (Cambrai 1400`e doğr.-ay.y. 1474). Paris`e giderek (1420`ye d.) kilise hukuku öğrenimine başlayan Guillaume Dufay, bir süre sonra İtalya`ya ilk yolculuğunu yaptı. Rahip olup (1428), papanın kilise korosunda çalıştıktan sonra (1428-1433), Savoia dükü­ nün koro yöneticiliğini yaptı (1433-1435); ama 1435`te yeniden papalık korosuna döndü ve Santa-Maria-delFiore kilisesinin açılışı için Neper Rosarum motetini besteledi. 1437`den sonra Roma`dan ayrılarak Floransa ve Bologna`da kilise korolarında çalıştı. Ömrünün son yıllarını Cambrai`de geçirdi. Guillaume Dufay, din dışı bestelerinde (rondolar, baladlar vb.) geçmişin geleneklerine uymuştur; dinsel yapıtlarındaysa bir öncüdür. Yüz kadar motet kapsayan iki derlemesinde, bir temel ezgi çizgisi ön plana çıkar. Bireşim anlayışı, tekniğinin yenilikleri ve .

“ransız bestecisi (Cambrai 1400`e doğr.-ay.y. 1474). Paris`e giderek (1420`ye d.) kilise hukuku öğrenimine başlayan Guillaume Dufay, bir süre sonra İtalya`ya ilk yolculuğunu yaptı. Rahip olup “

ransız bestecisi (Cambrai 1400`e doğr.-ay.y. 1474).

ransız bestecisi (Cambrai 1400`e doğr.-ay.y. 1474). Paris`e giderek (1420`ye d.) kilise hukuku öğrenimine başlayan Guillaume Dufay, bir süre sonra İtalya`ya ilk yolculuğunu yaptı. Rahip olup (1428), papanın kilise korosunda çalıştıktan sonra (1428-1433), Savoia dükü­ nün koro yöneticiliğini yaptı (1433-1435); ama 1435`te yeniden papalık korosuna döndü ve Santa-Maria-delFiore kilisesinin açılışı için Neper Rosarum motetini besteledi. 1437`den sonra Roma`dan ayrılarak Floransa ve Bologna`da kilise korolarında çalıştı. Ömrünün son yıllarını Cambrai`de geçirdi. Guillaume Dufay, din dışı bestelerinde (rondolar, baladlar vb.) geçmişin geleneklerine uymuştur; dinsel yapıtlarındaysa bir öncüdür. Yüz kadar motet kapsayan iki derlemesinde, bir temel ezgi çizgisi ön plana çıkar. Bireşim anlayışı, tekniğinin yenilikleri ve kusursuzlu­ ğuyla ilgi çeken besteci, kontrapunto sanatında bir çığır açmış ve günlük ayin missasını düzene sokmuştur.

GuillaumeDufay konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-