Yazıları

Ferrel hücresi

.

“Alçak basınç kümesi tipi. Atmosfer dolaşımıyla ilgili modellerde kullanılan Ferrel hücresi, her iki yarıkürede, kutup ve ekvator bölgelerindeki birer Hadley hücresi arasında dolaşan orta “

Alçak basınç kümesi tipi. Atmosfer dolaşımıyla

Alçak basınç kümesi tipi. Atmosfer dolaşımıyla ilgili modellerde kullanılan Ferrel hücresi, her iki yarıkürede, kutup ve ekvator bölgelerindeki birer Hadley hücresi arasında dolaşan orta enlemli bir rüzgâr `çarkı` olarak önerilmiştir. Ferrel hücresindeki rüzgârın, dünya yüzeyinin yakınında doğuya ve kutba doğru, daha bü­ yük yükseltilerdeyse batıya ve ekvatora doğru hareket ettiği varsayılmıştır; ama günümüzde bunun, gerçek rüzgâr sistemlerini aşırı basitleştiren bir varsayım oldu­ ğu bilinmektedir. Ferrel hücresi terimi, Coriolis etkisi ile hava dolaşımı biçimleri arasında ilk kez bağıntı kuran ABD`li meteoroloji uzmanı Williâm Ferrel`in (1817- 1891) adından türetilmiştir.

Ferrelhucresi konusu nedir nerededir sorusuna cevap oldu mu ?
-