Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

lenfsistemi

lenf sistemi (saglik)

lenf sistemi, Lenf düğümleri, bademcikler, yutak bademcikleri vetimüs bezini içeren sistem. Çok geniş alanlara yayılmış ve yapıları bakımından farklı dokulardan oluşan lenf sistemi, insanlar dahil bütün omurgalılarda bağışıklık savunmalarını sağlar; kandan yabancı maddeleri ve hücrelerin yıkılma ürünlerini süzerek yok eder; kan ve lenf damarları içinde dolaşan lenf hücrelerini (lenfositleri) üretir. Kılcaldamarlardan bir ağ oluşturan lenf damarları, kanın temiz olmayan maddelerini süzerler; içlerinde `lenf` adı verilen duru, renksiz birsıvı bulunur. Lenf, kılcaldamarlardan lenf damarlarına geçer ve bu damarlar boyunca yerleşmiş olan lenf düğümleri (lenf bezleri de denir) içinden akar. Lenf düğümlerinin hücreleri bakterileri, yaşlı alyuvarları, zehirli maddeleri ve hücre yıkı­ mının atık maddelerini sindirirler. Lenf sıvısı, omurgaya paralel uzanan iki lenf kanalına (göğüs lenf kanalı ve sağ lenf kanalı) dökülür; bu kanallar, lenf sıvısını omuz bölgesindeki toplardamarlara geri taşır. Lenf sisteminin dokuları dalak, timüs bezi, kemik iliği ve bağırsaklarda, bademciklerde, yutak bademciklerinde yerleşmiş lenf dokusu yığışımlarından oluşur. Dalak, timüs ve kemik iliği, lenf sisteminin başlıca hücre tipi olan lenf hücrelerini (lenfositleri) üretirler. Dalak aynı zamanda, yaşlanmış hücrelerin ve öbür maddelerin yok edilmesi işlevine katılır ve bağışıklık yanıtlarında rol oynar; insanlarda timüsün lenfosit ve antikor üretimini denetleyen merkez organ sayılır. Bağırsaklardaki lenf dokuları (laktealler), sindirilmiş yağı (kilüs biçiminde kana ve karaciğere taşınır) emerler. Bağırsaklardaki lenf dokularından gelen lenf sıvısı, içindeki yağ yuvarları nedeniyle süt beyazı rengindedir. Yuvarlak ve kılıflı olan lenf düğümleri, yuvarlak bir dış kabuk bölgesi ile bir öz bölgesinden (medulla) olu­ şur. Kabuk bölgesi yoğun bir lenfosit kitlesi, öz bölgesiyse iplik biçiminde sıralanmış lenfositler ve plazma hücreleri içerir. Lenf düğümüne lenf sıvısını getiren lenf damarlarına `getirici damarlar`, lenf düğümü içindeki sıvıyı boşaltan lenf damarlarına da `götürücü damarlar` denir. `Lenf düğümcüğü` adı verilen kılıfsız dokular, solunum sisteminin üst bölümünde, bağırsaklarda, idrar borusunda ve kemik iliğinde yerleşmişlerdir. Sistemin en çok rastlanan hücreleri, lenf hücreleridir (lenfositler). Çoğu, küçük, tek hücreli akyuvarlar olan lenfositler ikiye ayrılır: Timüsten kaynaklanan T hücreleri; kemik iliğinden kaynaklanan B hücreleri. T hücreleri, hücre aracılıklı bağışıklıkta etkilidirler ve gecikmiş aşırı duyarlık tepkimelerinden, organ aktarımları sı­ rasında aktarılan |dokunun ` reddinden, | organizmanın kendi içinde antijenik olarak; değişikliğe uğramış dokunun reddinden sorumludurlar. İnsanlarda B lenfositleri, immünoglobilin salgısını sağlarlar. Lenf sisteminin öbür hücreleri, lenf dokusunun yapısal desteklenmesini ve hücreyutarlığı (fagositoz) sağlayan histiyositler, gene yabancı maddeleri sindirmek işlevi gören akyuvarlar olan monositler ve immunoglobülinlerin bireşimini yapan ve salgılayan plazma hücreleridir. Lenf sistemi, çeşitli hastalıklardan etkilenebilir. Kanda akyuvar düzeylerinin düşük olması (lökopeni) ve yüksek düzeyde olması (lösemi), anormal lenfosit üretimiyle ilgili bozukluklardır. Lenf ödemi ya da lenf dolaşı­ mının tıkanması, bir urdan ya da filarya hastalığı gibi bir enfeksiyondan kaynaklanabilir. Lenf düğümlerinin, dalağın, timüsün, bağırsak dokusunun, bademciklerin ve yutak bademciklerinin yozlaşması,lenf sisteminin işlevini aksatır ve bütün enfeksiyona bağışıklık yanıtlarını zayıflatır. Lenf sisteminde ayrıca, kanserli urlar (lenfomalar), kötücül lenfogranülomatoz (ya da Hodgkin hastalığı) görülebilir.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Ay
Ay Devamı
Problem Çocuk 2
Problem Çocuk 2 Devamı
Oliver Twist
Oliver Twist Devamı

Korku Şovu 2
Korku Şovu 2 Devamı
Talih Kuşu
Talih Kuşu Devamı
Pi`nin Yaşamı
Pi`nin Yaşamı Devamı

The Imam
The Imam Devamı
Dökünlen Yapraklar
Dökünlen Yapraklar Devamı
Aşk Dediğin Laf Değildir
Aşk Dediğin Laf Değildir Devamı

Bünyamin
Bünyamin Devamı
Şöhret Tutkusu
Şöhret Tutkusu Devamı