Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Mersin

mersin (bitki)

mersin, Mersingiller ailesinden, yapraklarını dökmeyen ağaççık türü (Bil. a. Myrtus communis). Güney Avrupa`da ve Batı Asya`da yetişen, boyu 2-5 m arasında değişen, yak laşık 100 yaşına geldiğinde gövde çapı 1 m`yi bulan bir ağaç olan mersinin sık ve ince dokulu odunu, marangozlukta kullanılır.

Mersin (sehir)

Mersin, İçel ilinin merkezi. Akdeniz Bölgesi`nde, aynı adlı körfezin kıyısındaki bir düzlükte kurulmuş olan Mersin kenti, Türkiye`nin en önemli dışsatım ve dışalım limanlarından biridir. Yalnızca, yakın çevresinin değil, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir kesiminin de ticaret kapısı durumundadır. Bu nedenle de Türkiye`de deniz trafiği bakımından, İstanbul ve İzmir limanlarından sonra üçüncü sıraya yükselmiştir. TARİH Yakınında Yümüktepe gibi bir Tarihöncesi yerleşmesinin ve Pompeipolis kenti gibi bir Eskiçağ kentinin kalıntılarının bulunmasına karşın, Mersin kenti, Türkiye`nin çok yeni kentlerindendir. XVII. yy`ın ikinci yarısında yöreden geçen Evliya Çelebi, Mersinoğlu adlı bir köy bulunduğundan söz etmiştir. XIX. yy’ın ortalarına kadar bu köy, konargöçer bir Türkmen aşiretinin kışlağı olarak kullanılmış, 1855`ten sonra Adana ovasında tarımsal etkinliklerin artmasıyla ovanın başlıca iskelesi haline gelen kentin, yönetim açısından işlevi de hızla değişmiş, 1852`de Tarsus`a bağlı bir nahiye (bucak) merkeziyken, 1864`te kaza (ilçe) merkezi olmuştur. Adana ovasında üretimi gelişen pamuğu dış ülkelere gönderen önemli bir liman haline gelince, Avrupalı ticaret kuruluşlarının temsilciklerinin ve konsolosluklarının açıldığı uluslararası bir ticaret kentine dönüşen kent, 1886`da Mersin-Adana demiryolunun işletmeye açılmasıyla, XIX. yy`ın sonlarına doğru Çukurova`nın yam sıra bütün Adana vilayetinin, hattâ Gülek boğazı sayesinde, Konya, Niğde ve Kayseri yörelerinin iskelesi haline gelmiş, 1888`de sancak merkezi olmuş, nüfusu da bu gelişmeye paralel artarak, 1890`da 9 000`e, 1910`da 20 000`e yükselmiştir. Birinci Dünya Sava- şinın Osmanlı İmparatorluğu`nun yenilgisiyle sonuçlanması üstüne, 17 Aralık 1918`de Fransızlartarafından işgal edilen Mersin, 3 Ocak 1922`de işgalden kurtulmuştur. GÜNÜMÜZDE MERSİN Cumhuriyet döneminin başlarında aynı ilin merkezi olan (1924) Mersin, 1923`te Mersin ve İçel illerinin birleştirilmesiyle İçel ilinin merkezi olmuş, cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında nüfusu Tarsus`un (İçel ilinin merkeziydi) nüfusunun gerisindeyken, sonraki sayımlarda Tarsus`u çok gerilerde bırakmıştır. 1954`te yapımına başlanan büyük limanın 1963`te tamamlanmasıyla ve sanayi etkinliklerinin çeşitlenmesiyle, ilk olarak 1970 sayımında nüfusu 100 000`i aşmıştır (112 982). Özellikle tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayi tesislerinin gelişmesine ve büyük bir petrol rafinerisi kurulmasına (ATAŞ) paralel olarak, nüfusu yeniden hızla artmış ve 1990 sayımında 400 000`i aşarak (422 357), Türkiye kentleri arasında sekizinci,Akdeniz Bölgesi`nde de Adana`dan sonra ikinci büyük kent olmuştur.

mersinbalığıgiller (hayvan)

mersinbalığıgiller, Mersinbalıkları takımından balık ailesi (Bil. a. Acipense- ridae). Kuzey yarıkürenin tatlı ve tuzlu sularında yaşayan, omurgalarının kuyruklarının üst bölümü boyunca devam etmesi, iskeletlerinin kıkırdaklı olması, barsakla- rında sarmal bir kapakçık bulunması (köpekbalıklarında da görülen ilkel özellik) gibi ilkel özellikler taşıyan mersinbalığıgiller ailesi üyelerinden mersinbalığının {Acipenser stellatus) boyu 2 rriyi bulabilir. Hazar denizi ve Karadeniz`de yaşar; yumurtlamak için bu denizlere dökülen ırmaklara girer; yumurtalarından siyah havyar elde edilir.

Mersinli Ahmet (kisi)

Mersinli Ahmet, Türk güreşçisi (Mersin 1914-ay.y. 1979). İstanbul`da Kumkapı güreş kulübünde yetişen Mersinli Ahmet (soyadı Kireççi`dir), 1933`te Milli takıma çağrılıp, Balkan şampiyonu oldu. Daha sonra iki kez daha Balkan | şam piyonu (T937-1940) olup, 1936 Berlin Olimpiyatla- rı`nda 73 kg serbestte üçüncülük madalyası, 1948 Londra Olimpiyatlarinda da ağır sıklet grekoromende birincilik madalyası aldı.

kaşıkağızlı mersinbalığı (hayvan)

kaşıkağızlı mersinbalığı, Çokdişlimersinbalığıgiller ailesini oluşturan 2 balık türü­ nün ortak adı. Bedenleri pulsuz, yüzleri uzun olan kaşı- kağızlı mersinbalıklarının ağız-ları, adlarının da belirttiği gibi kaşığı andırır. Amerika kaşıkağızlı mersinbalığı (Poiydon spathula), Mississippi ırmağı ve kollarında, Çin kaşıkağızlı mersinbalığı (Psephurus gladius), Çin`in iç kesimindeki ırmaklarda yaşar. Boyları 2 m`yi bulabilen, büyük ağızlarını açarak yüzen ve içeri dolan planktonla beslenen kaşıkağızlı mersinbalıkları, havyar üretiminde kullanılan yumurtaları için yoğun biçimde avlanmaları nedeniyle, soylarının tükenmesi tehlikesiyle kar­ şı karşıyadırlar.

mersin (bitki)

mersin, Mersingiller ailesinden, yapraklarını dökmeyen ağaççık türü (Bil. a. Myrtus communis). Güney Avrupa`da ve Batı Asya`da yetişen, boyu 2-5 m arasında değişen, yaklaşık 100 yaşına geldiğinde gövde çapı 1 m`yi bulan bir ağaç olan mersinin sık ve ince dokulu odunu, marangozlukta kullanılır

Mersin (sehir)

Mersin, İçel ilinin merkezi. Akdeniz Bölgesi`nde, aynı adlı körfezin kıyısındaki bir düzlükte kurulmuş olan Mersin kenti, Türkiye`nin en önemli dışsatım ve dışalım limanlarından biridir. Yalnızca, yakın çevresinin değil, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinin büyük bir kesiminin de ticaret kapısı durumundadır. Bu nedenle de Türkiye`de deniz trafiği bakımından, İstanbul ve İzmir limanlarından sonra üçüncü sıraya yükselmiştir.
TARİH Yakınında Yümüktepe gibi bir Tarihöncesi yerleşmesinin ve Pompeipolis kenti gibi bir Eskiçağ kentinin kalıntılarının bulunmasına karşın, Mersin kenti, Türkiye`nin çok yeni kentlerindendir. XVII. yy`ın ikinci yarısında yöreden geçen Evliya Çelebi, Mersinoğlu adlı bir köy bulunduğundan söz etmiştir. XIX. yy`ın ortalarına kadar bu köy, konargöçer bir Türkmen aşiretinin kışlağı olarak kullanılmış, 1855`ten sonra Adana ovasında tarımsal etkinliklerin artmasıyla ovanın başlıca iskelesi haline gelen kentin, yönetim açısından işlevi de hızla değişmiş, 1852`de Tarsus`a bağlı bir nahiye (bucak) merkeziyken, 1864`te kaza (ilçe) merkezi olmuştur. Adana ovasında üretimi gelişen pamuğu dış ülkelere gönderen önemli bir liman haline gelince, Avrupalı ticaret kuruluşlarının temsilciklerinin ve konsolosluklarının açıldığı uluslararası bir ticaret kentine dönüşen kent, 1886`da Mersin-Adana demiryolunun işletmeye açılmasıyla, XIX. yy`ın sonlarına doğru Çukurova`nın yam sıra bütün Adana vilayetinin, hattâ Gülek boğazı sayesinde, Konya, Niğde ve Kayseri yörelerinin iskelesi haline gelmiş, 1888`de sancak merkezi olmuş, nüfusu da bu gelişmeye paralel artarak, 1890`da 9 000`e, 1910`da 20 000`e yükselmiştir. Birinci Dünya Savaşanın Osmanlı İmparatorluğumun yenilgisiyle sonuçlanması üstüne, 17 Aralık 1918`de Fransızlartarafından işgal edilen Mersin, 3 Ocak 1922`de işgalden kurtulmuştur. GÜNÜMÜZDE MERSİN Cumhuriyet döneminin başlarında aynı ilin merkezi olan (1924) Mersin, 1923`te Mersin ve İçel illerinin birleştirilmesiyle İçel ilinin merkezi olmuş, cumhuriyet döneminin ilk nüfus sayımında nüfusu Tarsus`un (İçel ilinin merkeziydi) nüfusunun gerisindeyken, sonraki sayımlarda Tarsus`u çok gerilerde bırakmıştır. 1954`te yapımına başlanan büyük limanın 1963`te tamamlanmasıyla ve sanayi etkinliklerinin çeşitlenmesiyle, ilk olarak 1970 sayımında nüfusu 100 000`i aşmıştır (112 982). Özellikle tarım ürünlerinin işlenmesine dayalı sanayi tesislerinin gelişmesine ve büyük bir petrol rafinerisi kurulmasına (ATAŞ) paralel olarak, nüfusu yeniden hızla artmış ve 1990 sayımında 400 000`i aşarak (422 357), Türkiye kentleri arasında sekizinci,Akdeniz Bölgesi`nde de Adana`dan sonra ikinci büyük kent olmuştur.

mersinbalığıgiller (hayvan)

mersinbalığıgiller, Mersinbalıkları takımından balık ailesi (Bil. a. Acipense- ridae). Kuzey yarıkürenin tatlı ve tuzlu sularında yaşayan, omurgalarının kuyruklarının üst bölümü boyunca devam etmesi, iskeletlerinin kıkırdaklı olması, barsakla- rında sarmal bir kapakçık bulunması (köpekbalıklarında da görülen ilkel özellik) gibi ilkel özellikler taşıyan mersinbalığıgiller ailesi üyelerinden mersinbalığının {Acipenser stellatus) boyu 2 m`yi bulabilir. Hazar denizi ve Karadeniz`de yaşar; yumurtlamak için bu denizlere dökülen ırmaklara girer; yumurtalarından siyah havyar elde edilir.

Mersinli Ahmet (kisi)

Mersinli Ahmet, Türk güreşçisi (Mersin 1914-ay.y. 1979). İstanbul`da Kumkapı güreş kulübünde yetişen Mersinli Ahmet (soyadı Kireççi`dir), 1933`te Milli takıma çağrılıp, Balkan şampiyonu oldu. Daha sonra iki kez daha Balkan | şam piyonu (T937-1940) olup, 1936 Berlin Olimpiyatla- rı`nda 73 kg serbestte üçüncülük madalyası, 1948 Londra Olimpiyatları`nda da ağır sıklet grekoromende birincilik madalyası aldı.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Babasının Oğlu
Babasının Oğlu Devamı
Yoksul
Yoksul Devamı
Dehşet Sokağı
Dehşet Sokağı Devamı

Çinliler Geliyor
Çinliler Geliyor Devamı
Azazil 2: Büyü
Azazil 2: Büyü Devamı
Who Framed Roger Rabbit
Who Framed Roger Rabbit Devamı

Gece Şahini
Gece Şahini Devamı
Bitirimsin Hanım Abla
Bitirimsin Hanım Abla Devamı
Kebab Connection
Kebab Connection Devamı

Ye, Dua Et, Sev
Ye, Dua Et, Sev Devamı
Gracie
Gracie Devamı
Yılbaşı Hikayesi
Yılbaşı Hikayesi Devamı