Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Mardin

Mardin (kent) (sehir)

Mardin (kent), Mardin ilinin merkezi. Mardin kenti, `Mardin eşiği` adı verilen ve doğu-batı doğrultusunda uzanan dağ kütlesinin güneye bakan yamacında, 1 150 m yükseltide, eğimli bir yüzey üstünde kurulmuştur. TARİH Çok eski dönemlerde kurulan, sırasıyla Perslerin, Romalıların, BizanslIların egemenliğine giren Mardin, V.- VI. yy`larda Bizanslılar ile Sasaniler arasında sık sık el değiştirdi. VII. yy`da müslüman Araplar tarafından fethedilip (648), XI. yy`ın sonlarında Selçuklulartarafından alınarak, Selçuklulara bağlı olarak kurulan Artukoğulları Beyliği`nin Mardin kolunun merkezi oldu. Artuklu egemenliği döneminde Selahattin Eyyubi`nin saldırısına direnip, XIV. yy. sonu ile XV. yy. başlarında birkaç kez de Timur ordularının saldırısına uğradı. Bir süre Akkoyunluların etkisine girip, 1507`de Şah İsmail tarafından alındı. 151 7`de Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilerek Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlı yönetim örgütünde, Diyarbakır eyaletine bağlı bir sancağın merkezi olan Mardin kenti, eski kervan ve savaş yolları üstünde önemli bir konaklama yeri haline geldi. XIX. yy`ın ilk yarısında, Mahmut ll`nin reform girişimlerine ayaklanan aşiret beylerinin gönderilen kuwetlere yenilmelerinden bir süre sonra, Mısır valisi Mehmet Ali Paşa`nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordu tarafından işgal edildi. 1841`de Londra Mukavelenamesinle Osmanlı İmparatorluğu`na geri verildi. GÜNÜMÜZDE MARDİN Cumhuriyet döneminin başlarında Diyarbakır vilaytinden ayrılarak kurulan aynı adlı ilin merkezi olan Mardin`in, 1927 sayımında 22 249 olan nüfusu, sonraki yıllarda 20 000`in de altına düştü (1945`te 18 552, 1950`de 19 354); sonra yavaş yavaş artarak 1965`te 31 000`e, 1980`de 39 000`e, 1990 sayımında da 53 000`e yükseldi. Günümüzde tarım ürünlerinin alınıp satıldığı canlı bir ticaret merkezi olan Mardin kenti, tarihsel kalesinin ete­ ğinde doğu-batı doğrultusunda, uzunluğu 3 km kadar olan bir şerit biçiminde uzanır. Buna karşılık genişliği, eğim koşulları nedeniyle ancak 500-600 m kadardır. Ana caddesi de kenti, doğu-batı doğrultusunda aşar. Geleneksel çarşı bu caddenin güneyindeki sokaklar boyunca uzanır. Başlıca resmî binalar, doğudaki meydanın çevresinde toplanmıştır. Kentin tarihsel anıtları ile taş işçiliğinin seçkin örnekleri olan geleneksel evlerse, aşağı yukarı bütün mahallelere dağılmış durumdadır.

Mardin (il) (sehir)

Mardin (il), Güneydoğu Anadolu bölgesinde il. Yüzölçümü 8 891 km2, nüfusu 1990 sayımına göre 557 727 olan Mardin ili, 9 ilçeye ayrılmıştır: Merkez, Derik, Kızıltepe, Mazı­ dağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli, Savur, Yeşilli. Batıda Şanlıurfa, kuzeyde Diyarbakırve Batman, do­ ğuda Şırnak illeriyle, güneyde Suriye topraklarıyla sınırlı olan Mardin ilinin büyük kesimini, doğu-batı doğrultusunda uzanan ve `Mardin-Midyat eşiği` adı verilen alan kaplar. Geniş dalgalı sırtlı ve dik yamaçlı bu alanın gü­ neyinde, yükseltileri güneye doğru azalan ve Türkiye sınırları dışında da devam eden ovalar uzanır. Mardin ilinde kışları soğuk ve yağışlı, yazları çok sı­ cak ve kurak kara iklimi egemendir. İl merkezindeki meteoroloji istasyonunun gözlemlerine göre, en soğuk ay ortalaması 2,7 °C, en sıcak ay ortalaması 19,6 °C, gü­ nümüze kadar kaydedilen en düşük sıcaklık, -13,9 °C (2.2.1967), en yüksek sıcaklıksa 42 °C`tır (1.8.1957). Yıllık yağış ortalaması, 713 mm`dir. Yağışların yarıdan çoğu kış mevsiminde düşer; yaz mevsiminde çok az yağış alınır. Mardin ilinde, doğal bitki örtüsü çoğunlukla bozkır (step) görünüşündedir. Yalnızca Mardin-Midyat eşiği üstünde, meşe ormanlarına ve çalılıklara raslanır. Akdeniz bitkilerinin en tipik örneği olan zeytin ağacı, az da olsa, bazı kesimlerde görülür. İlin, Mardin-Midyat eşiği kuzeyindeki akarsuları Dicle`de, bu eşiğin güneyindeki akarsularıysa Fırat`ta toplanarak, Basra körfezine boşalırlar. İlin Fırat`a su taşıyan en önemli akarsuyu, Çağçağa suyudur. EKONOMİ Mardin ilinin ekonomisi, herşeyden önce tarım ve hayvancılığa, tarım etkinliği de, aşağı yukarı bütünüyle tahıl ekimine, özellikle de buğday üretimine dayanır. Tahıl türleri arasında ikinci sırayı alan arpanın üretimi, buğ­ day üretiminin yarısını bile bulmaz. Baklagiller arasında mercimek, sanayi bitkileri arasında pamuk başta gelir. Pamuk üretimi, Çağçağa sulaması sayesinde gelişmektedir; ayrıca çok az miktarda tütün ve susam da ekilir.Dikili alanlar arasında üzüm bağları, antepfıstığı ağaçları ve zeytinlikler başlıca yer tutar. İlin hayvan varlığında koyun sayısının çokluğu dikkati çeker Kılkeçi sayısı, koyun sayısının yarısını bulmaz.Tiftik keçisi sayısı da önemlidir. Büyükbaş hayvan sayısı azdır. Mardin ilinin yeraltı gelir kaynaklarının başlıcaları, Mazıdağı ilçesindeki fosfat yatakları ile Nusaybin dolaylarındaki petrol yataklarıdır. Önemli sanayi kuruluşu bulunmayan ilde, Mardin Çimento Fabrikası ile Kızıltepe Yem Fabrikası başlıca kuruluşlardır. Ayrıca, ilin zeytin ağacı yetişen kesimlerinde, sabun ve zeytinyağı yapımevleri vardır. ULAŞIM Mardin ilinin güney kesiminden Suriye sınırına paralel olarak uzanan Bağdat demiryolu, Nusaybin`de Türkiye topraklarından çıkar. Bu hattan Şenyurt`ta ayrılan bir şube hattı, Mardin kentine ulaşır. Mardin ayrıca, düzgün karayollarıyla komşu illere bağlanmıştır.

Arif Mardin (kisi)

Arif Mardin , Türk bestecisi (İstanbul 1938). Londra`da iktisat öğrenimi görürken caz müziğiyle ilgilenen Arif Mardin, ABD`ye yerleşip (1959), Atlantic plak şirketinde aranjörlük yaptı (1960). Ünlü şarkıcılarla çalışıp (Aretha Franklin, Lulu, Dusty Springfield, Petula Clark, vb.), plaklar doldurdu; film müzikleri yaptı. 1976`da, 1978`de ve 1984`te Grammy Ödülıi`nü aldı.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Oyunun Sonu
Oyunun Sonu Devamı
辛亥革命
辛亥革命 Devamı
Yok Artık 2
Yok Artık 2 Devamı

Yol Ayrımı
Yol Ayrımı Devamı
İngiliz Kemal
İngiliz Kemal Devamı
Bir Yabancı
Bir Yabancı Devamı

Tek Başına Bir Kadın
Tek Başına Bir Kadın Devamı
Les Anges exterminateurs
Les Anges exterminateurs Devamı
Sıska Çocuk
Sıska Çocuk Devamı

Kapalak Kızı
Kapalak Kızı Devamı
Karantina XII
Karantina XII Devamı