Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Lamii

Lamii (kisi)

Lamii, Türk şairi ve yazarı (Bursa 1472-ay.y. 1532). Nakkaş Ali Paşa`nın torunu. Bayezit ll`nin hazine defterdarlarından Osman Çelebi`nin oğlu olan Lamii (asıl adı Mahmut`tur), Muradiye medresesinde öğrenim görüp, ça­ ğının bilginlerinden (Molla Ahaveyn, Molla Muhammet) ders aldı. Nakşibendi şeyhi Emir Ahmet ül-Bahari`nin dergâhına girip, Selim l`e (Yavuz) sunduğu Hüsn ü Dil. adlı jyapıtından l dolayı 35 akçe yevmiye bağlandı. Dünyadan elçekerek kendini tasawufa ve çalışmalarına adadı. Divan edebiyatının hemen her türünde yapıt veren Lamii, nakşibendiliğin ve Abdurrahman Cami`nin etkisinde kalmış, Cami`nin yapıtlarının çevirisinde gösterdi­ ği başarıdan ötürü Cami-i Rum diye anılmış, şiirlerinde aynı çağda yaşayan ve gazel, kaside, mesnevi alanlarında ünlenen şairlerin çizgisine ulaşamamıştır. Başlıca yapıtları: Şevahid ün-Nübüwe (Cami`den çeviri, mutasawıfların yaşamları ve menkıbeleri; Lamii, Anadolu mutasawıflarıyla ilgili bölümü eklemiştir), Şerefiül-İnsan (düzyazı-nazım karışık; insanın üstünlüğü­ nü belirtmek amacıyla yazılmıştır), Maktel-i İmam Hü­ seyin (mesnevi, Kerbela olayını konu alır), Şehrengiz (Kanuni`nin Bursa`ya geleceğini işitmesi üstüne yazmış­ tır; kentin gezip görülecek yerlerini anlatır; 1871`de Bursa`da basılıp, Almanca`ya çevrilmiştir: Pfizmaier, Verherrlichung der Standt Bursa), Divan, Hüsn ü Dil (mesnevi), Münazara-i Bahar u Şita (1873`te basılmış­ tır), Münşeat, Ferhatname (Nevai`den çeviri; Hammer tarafından`Almanca`ya çevrilip, Stuttgart`ta basılmış­ tır).

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Boşver Arkadaş
Boşver Arkadaş Devamı
Bende Kal
Bende Kal Devamı
Beyaz Fil
Beyaz Fil Devamı

Aman Tanrım! 2
Aman Tanrım! 2 Devamı
EN GÜZELİ
EN GÜZELİ Devamı
Uykusuz Geceler
Uykusuz Geceler Devamı

Sherlock Holmes
Sherlock Holmes Devamı
Sonsuz
Sonsuz Devamı

Vicdan
Vicdan Devamı
Kanlı Nigar
Kanlı Nigar Devamı
Felek
Felek Devamı