Nostaljik Türk filmleri   |   Nostaljik Yabancı filmler   |   İstanbul AVM'leri   |   Ankara AVM'leri   |   İzmir AVM'leri   |  

Lamii (kisi)

Lamii, Türk şairi ve yazarı (Bursa 1472-ay.y. 1532). Nakkaş Ali Paşa`nın torunu. Bayezit ll`nin hazine defterdarlarından Osman Çelebi`nin oğlu olan Lamii (asıl adı Mahmut`tur), Muradiye medresesinde öğrenim görüp, ça­ ğının bilginlerinden (Molla Ahaveyn, Molla Muhammet) ders aldı. Nakşibendi şeyhi Emir Ahmet ül-Bahari`nin dergâhına girip, Selim l`e (Yavuz) sunduğu Hüsn ü Dil. adlı jyapıtından l dolayı 35 akçe yevmiye bağlandı. Dünyadan elçekerek kendini tasawufa ve çalışmalarına adadı. Divan edebiyatının hemen her türünde yapıt veren Lamii, nakşibendiliğin ve Abdurrahman Cami`nin etkisinde kalmış, Cami`nin yapıtlarının çevirisinde gösterdi­ ği başarıdan ötürü Cami-i Rum diye anılmış, şiirlerinde aynı çağda yaşayan ve gazel, kaside, mesnevi alanlarında ünlenen şairlerin çizgisine ulaşamamıştır. Başlıca yapıtları: Şevahid ün-Nübüwe (Cami`den çeviri, mutasawıfların yaşamları ve menkıbeleri; Lamii, Anadolu mutasawıflarıyla ilgili bölümü eklemiştir), Şerefiül-İnsan (düzyazı-nazım karışık; insanın üstünlüğü­ nü belirtmek amacıyla yazılmıştır), Maktel-i İmam Hü­ seyin (mesnevi, Kerbela olayını konu alır), Şehrengiz (Kanuni`nin Bursa`ya geleceğini işitmesi üstüne yazmış­ tır; kentin gezip görülecek yerlerini anlatır; 1871`de Bursa`da basılıp, Almanca`ya çevrilmiştir: Pfizmaier, Verherrlichung der Standt Bursa), Divan, Hüsn ü Dil (mesnevi), Münazara-i Bahar u Şita (1873`te basılmış­ tır), Münşeat, Ferhatname (Nevai`den çeviri; Hammer tarafından`Almanca`ya çevrilip, Stuttgart`ta basılmış­ tır).

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Zübük
Zübük Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Berserk: The Golden Age Arc
Berserk: The Golden Age Arc Devamı
V/H/S
V/H/S Devamı
Diptekiler
Diptekiler Devamı

Sen de Gitme
Sen de Gitme Devamı
Sahtekar
Sahtekar Devamı
The Ten
The Ten Devamı

Büyük Tuzak
Büyük Tuzak Devamı
Chambre 212
Chambre 212 Devamı
Slamma Jamma
Slamma Jamma Devamı

Yüksek Tansiyon
Yüksek Tansiyon Devamı
Son Hıçkırık
Son Hıçkırık Devamı