Nostaljik Türk filmleri   |   Nostaljik Yabancı filmler   |   İstanbul AVM'leri   |   Ankara AVM'leri   |   İzmir AVM'leri   |  

Lale Devri (tarih)

Lale Devri, Osmanlı tarihinde 1718`den 1730`a kadar süren 12 yıllık dönemi belirten tarih terimi. Ahmet lll`ün saltanat yıllarının ikinci yarısını kapsayan ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın yönetiminde geçen Lale Devri, Osmanlı devletinin doğu ve batıda uzun süren savaşlardan sonra Pasarofça Antlaşmasıyla bir barış sü­ recine girmesiyle başladı. Adı devlet ileri gelenlerinin konaklarında lale soğanları yetiştirme düşkünlüklerinden kaynaklanan bu dönemde, Osmanlı toplumunda ilk batılılaşma eğilimleri ortaya çıkarken, İstanbul köşkler, konaklar, yalılarla süslendi; Sâdâbâd, Hayrâbâd, Hurremâbâd gibi ünlü köşkler yapıldı. Çiniciliği geliştirmek amacıyla İstanbul`da Tekfur sarayında bir çini fabrikası kuruldu (1725). Paris`teki basımevlerini inceleyen Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika`nın girişimleri sonucunda, şeyhülislam Abdullah Efendi`nin fetvası ve Ahmet lll`ün fermanıyla, İbrahim Müteferrika`nın evinde Türkiye`de ilk basımevi kuruldu (1727) ve bir kâğıt fabrikası açıldı. Doğu ve Batı dillerinden yapıtlar Türkçe`ye çevrilerek yeni okullar açıldı. Ama bu arada devlet ileri gelenlerinin eğlenceye dalarak ölçüsüz harcamalarda bulunmalarının halkta uyandırdığı hoşnutsuzluk, Nadir Şah yönetimindeki İran ordusu karşısında alınan yenilgilerden sonra, Beyazıt hamamı tellaklarından Patrona Halil`in önderlik ettiği bir ayaklanmaya dönüştü ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın öldürülüp, Ahmet lll`ün tahttan indirilmesinin yanı sıra, yapılan bü­ tün yalı ve köşkler yakılıp yıkılarak, Lale Devri`ne son verildi.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Sar Başa
Sar Başa Devamı
Nebula
Nebula Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Korkusuz Sırtlan
Korkusuz Sırtlan Devamı
Yüzleşme
Yüzleşme Devamı
Nerede Velet Orada Hayalet
Nerede Velet Orada Hayalet Devamı

Dokuz Yaşımdayken
Dokuz Yaşımdayken Devamı
Game
Game Devamı

Tetrist
Tetrist Devamı
Rüya Takım
Rüya Takım Devamı
Gülerken Ağlayanlar
Gülerken Ağlayanlar Devamı

Kara Gün
Kara Gün Devamı
Freight
Freight Devamı