Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

LaleDevri

Lale Devri (tarih)

Lale Devri, Osmanlı tarihinde 1718`den 1730`a kadar süren 12 yıllık dönemi belirten tarih terimi. Ahmet lll`ün saltanat yıllarının ikinci yarısını kapsayan ve sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın yönetiminde geçen Lale Devri, Osmanlı devletinin doğu ve batıda uzun süren savaşlardan sonra Pasarofça Antlaşmasıyla bir barış sü­ recine girmesiyle başladı. Adı devlet ileri gelenlerinin konaklarında lale soğanları yetiştirme düşkünlüklerinden kaynaklanan bu dönemde, Osmanlı toplumunda ilk batılılaşma eğilimleri ortaya çıkarken, İstanbul köşkler, konaklar, yalılarla süslendi; Sâdâbâd, Hayrâbâd, Hurremâbâd gibi ünlü köşkler yapıldı. Çiniciliği geliştirmek amacıyla İstanbul`da Tekfur sarayında bir çini fabrikası kuruldu (1725). Paris`teki basımevlerini inceleyen Sait Mehmet Efendi ile İbrahim Müteferrika`nın girişimleri sonucunda, şeyhülislam Abdullah Efendi`nin fetvası ve Ahmet lll`ün fermanıyla, İbrahim Müteferrika`nın evinde Türkiye`de ilk basımevi kuruldu (1727) ve bir kâğıt fabrikası açıldı. Doğu ve Batı dillerinden yapıtlar Türkçe`ye çevrilerek yeni okullar açıldı. Ama bu arada devlet ileri gelenlerinin eğlenceye dalarak ölçüsüz harcamalarda bulunmalarının halkta uyandırdığı hoşnutsuzluk, Nadir Şah yönetimindeki İran ordusu karşısında alınan yenilgilerden sonra, Beyazıt hamamı tellaklarından Patrona Halil`in önderlik ettiği bir ayaklanmaya dönüştü ve Nevşehirli Damat İbrahim Paşa`nın öldürülüp, Ahmet lll`ün tahttan indirilmesinin yanı sıra, yapılan bü­ tün yalı ve köşkler yakılıp yıkılarak, Lale Devri`ne son verildi.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

For the Blinds
For the Blinds Devamı
Hemen Döneriz
Hemen Döneriz Devamı
Mühr-ü Cin
Mühr-ü Cin Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Azap Yolu
Azap Yolu Devamı
Sevdaların Ölümü
Sevdaların Ölümü Devamı
Kafir
Kafir Devamı

Çılgınlar Okulu
Çılgınlar Okulu Devamı
Siccin 5
Siccin 5 Devamı

Bahtı Kara
Bahtı Kara Devamı
Cehennemde 3 Mevsim
Cehennemde 3 Mevsim Devamı
Twixt
Twixt Devamı

On the Ice
On the Ice Devamı
Yılan Soyu
Yılan Soyu Devamı