Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Edirne

Edirne (yer)

Edirne, Edirne ilinin merkezi. Edirne kenti Türkiye`nin Avrupa kıtasındaki topraklarını oluşturan Trakya`da, Tunca ve Arda ırmaklarını^ Meriç ırmağına karıştıkları yer yaknında, Tunca`nın Meriç`e ulaşmadan önce çizdiği bir büklümün içinde kurulmuştur. Ortasında bulunan Selimiye camisinin yeraldığı kesimde 75 m dolayında olan yükselti, kentin doğusunda 100 m`yi aşar.
TARİH Edirne`nin bulunduğu yerdeki ilk kent yerleşmesi, Trak kabilelerinden Odrisler tarafından kuruldu; daha sonra Orestlere geçti. Bu nedenle de kent Odrisa ve Orestia diye anıldı. Roma döneminde önemli yollar üstünde bir konaklama yeri işlevi görüp, Roma imparatoru Hadrianus`un buyruğuyla onarılarak aşağı yukarı yeniden kurulunca, bu imparatorun adından Hadrianapolis diye adlandırıldı (günümüzdeki Edirne adı, bu adın değişikliğe uğramış biçimidir). Önemini Bizans döneminde de sürdüren Edirne, sık sık Hunların, Gotların, Bulgarların, Avarların, Peçeneklerin akınlarına uğrayıp, dönem dönem bu halkların eline geçti. 1361 `de Osmanlılar tarafından fethedilip, Osmanlı İmparatorluğu`nun Bursa`dan sonraki ikinci baş­ kenti oldu. Bizans döneminde surlarının içine sıkışıp kalmış bir kentken, Osmanlı döneminde surların dışına taşarak genişledi. Tunca ırmağının batısındaki Yıldırım ve Eski İmaret semtleri XIV. yy. sonlarında, Gazi Mihal ve Orta İmaret kesimleri XV. yy`ın ilk yarısında kuruldu. İstanbul`un fethinden sonra, başkent işlevini yitirmesine karşın genişlemesi süren kentte, XV. yy. sonlarında Bayezit ll`nin yaptırdığı külliye çevresinde Yeni İmaret mahallesi gelişti. XVI. yy`da pek önem verilmeyen kent, XVII. yy`da yeniden önem kazandı ve İstanbul`un yanı sıra imparatorluğun ikinci başkenti işlevi gördü: Bu yüzyılın padişahlarından Ahmet I, Osman II, Murat IV, av eğlenceleri nedeniyle uzun süreler kentte oturdular;

Edirne antlaşması (tarih)

Edirne antlaşması, Osmanlı devleti ile Rusya arasında 14 Eylül 1829`da Edirne`de imzalanan barış antlaşması. 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı`nda, şiddetli bir çarpışmadan sonra Rus ordularının OsmanlIların Batı cephesini yararak 20 Ağustos 1829`da Edirne`ye girmesi, Doğu cephesinde de Erzurum`un düşmesi üstüne, Mahmut II, Prusya elçisinin arabuluculuk önerisini kabul etmek zorunda kaldı ve Edirne`de!16 maddedenjoluşan`bir barış antlaşması imzalandı. OsmanlIların Avrupa topraklarındaki gücü­ nü büyük|ölçüde;sarsan bu antlaşmanınbaşlıcamaddelerine göre, Rusya Tuna ağzındaki Yılan adaları dışında Rumeli`de ele geçirdiği bütün toprakları geri verecek, Prut ırmağı iki devlet arasında sınır olacak, doğuda Anapa, Poti, Ahilkelek, Ahıska kaleleri Rusya`ya bırakılacak, Eflâk ve Boğdan`a Osmanlı devleti, voyvodaları ömür boyu koşuluyla atayacak ve bu topraklardan, iki yıl vergi almayacak, Sırp topraklarından ayrılacak altı bucak Sırbistan`a katılacak, Rus tüccarlarına Türkiye`nin her yanında ticaret yapma, İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçebilme, Karadeniz`de serbestçe çalışabilme hakları tanınacak, ayrıca, Osmanlı devleti Yunanistan`ın bağımsızlığını onaylayacak ve Rusya` ya 11,5 milyon duka altını savaş tazminatı ödeyecekti.

Edirneli Emrullah Emri (kisi)

Edirneli Emrullah Emri, Bk. EMRİ, EDİRNELİ EMRULLAH.

Edirneli Nazmi (kisi)

Edirneli Nazmi, Türk şairi (Edirne ? - 1555). Yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi bulunmayan Edirneli Nazmi`nin, `silahtarlar zümresinden` olduğu, ahkâm kâtipliği yaptığı Latifi tarafından belirtmiştir. Şiirlerinden Yavuz Sultan Selim`in İran ve Mısır seferlerine katıldığı, Kanuni Sultan Süleyman`ın ordusunda bulunduğu, Baba Efendi adıyla tanınan Nakşibendi Şeyhi Filibeli Mahmut Efendi`ye bağlandığı ve şeyhin müridi Rüstem Paşa tarafından korunduğu anlaşılmaktadır. Yaşadığı çağın sanat anlayışı açısından, Edirneli Nazmi`nin önemli bir şair olduğu söylenemez. Tatavlalı Mahremi`yi izleyen ve Türki-i Basit (Basit Türkçe) adlı akımın savunucularından olan şair, gerek çağında, gerek daha sonraları, bir çeşit tezkire sayılabilecek Mecma ün-Nezair adlı derlemesiyle tanınmıştır. Yapıt, gerek kendisinden önceki, gerek elimizde çoğunun divanı bulunmayan dönemindeki şairlerin ürünlerini kapsaması açısından önemlidir. Ayrıca, Divan`ı Fuat Köprülü tarafından bulunmuş ve Milli Edebiyat Cereyanının İlk Mübeşşirleri ve Divan-ı Türki-i Basit adlı kitabında yayınlanmıştır.

Edirneli Nazmi ()

Edirneli Nazmi, Bk. EDİRNELİ NAZMİ

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Musallat
Musallat Devamı
Fırlama Kavalye
Fırlama Kavalye Devamı

Ben Köleyim
Ben Köleyim Devamı
Kar
Kar Devamı

Azraille Dans
Azraille Dans Devamı
Buz Yolu Dehşeti
Buz Yolu Dehşeti Devamı

Gangsterlerin Arasında
Gangsterlerin Arasında Devamı
Şoför Deyip Geçmeyin
Şoför Deyip Geçmeyin Devamı
Deliler Koğuşu
Deliler Koğuşu Devamı