Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

ESEKHIYARIMEYVASI

EŞEKHIYARI MEYVASI (bitki)

EŞEKHIYARI MEYVASI ,

(Lat. Fructus El,terii, F. Ecballii, Al. Springgurke, Fr. Fruit de cancombre purgatif, tn. Elaterium fruit)

Ecballium e/aterium A. Richard (Cucurbitaceae) bitkisinin olgun meyvalarıdır. Bu tür sarı çiçekli, tüylü, çok yıllık, otsu ve süriinücü bir bitkidir (Resim : 30). Şehir. ve kasaba yakınlarındıvki viraneliklerde yetişir. Güney Avrupa ve Türkiyede yaygındır. 

Dış görünüş : Meyva 4 - 5 cm uzunlukta, ova! biçimli, üzeri pürtüklü ve yeşil renklidir. Olgunlukta renk sarımsı yeşile döner ve meyva saptan kolaylıkla ayrılır. Bu şekilde meyvanın dip kısmında açılan delikten tohumlar ve usare dışarı fışkırır. Bu usare bilhassa gözler için çok tahriş edicidir. 

Bileşim : Meyva ve köklerde, etkili madde olarak, elaterin ve türevleri bulunmaktadır. 

Etki ve kullanılış : Eski Mısırlılar döneminden beri tanınan bir drog olup birçok hastalıklara karşı kullanılmıştır. Bütün bitki (bilhassa meyva ve kök) idrar arttırıcı ve miislıil etkiye sahiptir. Dalıilen alındığında, yüksek miktarlarda, bilhassa kalın barsağı tahriş eder ve bunun sonucu kanlı islıaller görülür. Halen tedavide, meyva usaresinden elde edilen ve Elaterium ismiyle tanınan madde, dalıilen müslıil olarak kullanılmaktadır. Meyvalarının sıkılması ile elde edilen taze usare, burooa çekilınek yoluyla, sinüzite karşı kullamlması Anadoluda yaygındır. K.linik deneysel araştırmalar ile usarenin siiıüzitte, bir miktar, iyileşme sağladığı saptanmıştır· (1, 2 ). Köklerden hazırlanan lapa ve merhemler eskiden haricen tümörlere ve kronik cilt yaralarına (ekzema gibi) karşı kullaııılırdı. Bugün de aynı maksatlar için, taze kökler, İstanbul semt pazarlarında s`tılmaktadır (3). Kökün iç kısmı bir bıçak ile kazmarak elde edilen usare ağrı kesici ve yara iyi edici olarak cildin üzerine sarılır. 

Kullanılış şekli : Elaterium küçük miktarlarda (bir defada 5 - 6 mgr) hap halinde müslıil olarak kullanılır. Taze usarenin dabilen kullanılması, karın ağrıları ile beliren, zehirlenıneler yapar. Bu nedenle taze usa»e dalıilen kullanılmamalıdır. Kökleri kullanmak için aşağıdaki hazırlama biçimi uygundur. 15 gr kuru kök, 1.5 litre suda 10 dakika kaynatılır, sıcak iken süzüliir, elde edilen sıvı kısım kaynatılarak yarıya indirilir. Müshil etki elde etmek için bu Jıulilsadan günde 2-3 barıdak içilir. Bu miktarın üzerindeki mikt-arlar tehlikelidir. Kanlı islıal ile beliren tehlikeli zehirlenıneler yapar. 

Diğer isimler : Acıdülek, Acıdüvelek, Acıkavun, Cırtlak, Cırtatan, Hıyarcık, Kargadüveleği, Şeytankeleği, Yabanilııyar. 

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Paramparça
Paramparça Devamı
Barut Fıçısı
Barut Fıçısı Devamı
Büyük Tren Soygunu
Büyük Tren Soygunu Devamı

Brubaker
Brubaker Devamı
Amerikan Korku Filmleri
Amerikan Korku Filmleri Devamı
Azizler Ve Askerler
Azizler Ve Askerler Devamı

Desert Son
Desert Son Devamı
Alamancının Karısı
Alamancının Karısı Devamı
Kan Çiçeği
Kan Çiçeği Devamı

https://placeholdit.imgix.net/~text?txtsize=29&txt=Hicran&w=270&h=330
Hicran Devamı
Meret
Meret Devamı