Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Bursa

Bursalı Ali Efendi (kisi)

Bursalı Ali Efendi, Türk hekimi (İstanbul ? - Bursa 1747-1750 arası). Ömer Şifai`nin öğrencisi olan Bursalı Ali Efendi`nin yedi kitabından en önemlileri, abecesel dizine göre ilaç tertipleri verdiği Bidaat ül-Müptedi(Acemilere|Başlangıç),Cerrahnameve kınakına ile altın kökünün özelliklerini ele aldığı Tuhfe-i Aliyye`dn.

Bursalı İsmail Hakkı (kisi)

Bursalı İsmail Hakkı, Türk şairi ve yazarı (Aydos 1653-Bursa 1725). Öğrenimini bitirince (1673) celveti şeyhi Osman Fazli`nin çağ­ rısına uyarak İstanbul`a gelen Burşalı İsmail Hakkı, celveti tarikatını yaymak için vaaz vermek amacıyla Üsküp`e gitti. Sonra, uzun yıllar kalacağı Bursa`ya giderek Osman Fazli`nin onayıyla celveti tekkesine şeyh oldu (1685). Şam`a gittiyse (1717) de, yurt özlemine dayanamayarak İstanbul`a dönüp (1720),Üsküdar`daki celveti tekkesinde iki yıl kadar kaldı (bu nedenle Üsküdarlı İsmail Hakkı diye de anılır). Sonunda kesin olarak Bursa`ya döndü (1722). Bütün kitaplarını bağışlayarak bir kütüphane kurdu; mallarını mirasçıları arasında bölüş­ türdü; elinde kalanla bir cami (Camii Muhammedi) ve birtekke yaptırarak, son yıllarını kitap yazmakla geçirdi. Bursalı İsmail Hakkı, usta hattatlığının yanı sıra, tasawuf, İslâm felsefesi, ahlâk ve tefsirle ilgili manzum ve düzyazı yüzden çok yapıt bırakmıştır. Yapıtlarında aklın tek başına gerçeğe ulaşamayacağını, kesin bilginin Tanrı`ya özgü olduğunu ileri sürerek, bilim ile Tanrı`yı özdeşleştirmiş, bilime Tanrı aşkıyla ulaşılabileceğini ileri sürmüştür. Şiirlerinin çoğu Yunus`a naziredir ya da Yunus tarzını izler. Başlıca yapıtları: Ruh ül-Beyan (Kur`an tefsiri, 4 cilt, Arapça, 1859), Muhammediye Şerhi ya da Ferah ürRuh (Yazıcızade Mehmet Bican`ın yapıtının şerhi, 1842), Silsilename-i Celvetiye (Celveti silsilesini,j bu tarikatın özelliklerini konu alır, 1874), Divan-ı İsmail Hakkı (Kahire, 1841; İstanbul, 1877).

Bursalı Beliğ (kisi)

Bursalı Beliğ, Türk tezkire yazarı ve şairi (Bursa 1668-ay.y. 1729). Bursalı bir imamın oğlu olan Bursalı Beliğ (asıl adı İsmaİsmail` dir), Bursa`da öğrenim görüp, babası ölünce onun yerine imam oldu. Yaşamı, Tokat mahkemesindeki naiplik görevi dışında, Bursa`da geçti. Emirsultan imareti yöneticiliğinde ve kâtipliklerde bulundu. Bursalı Beliğ`in Divan`ı bulunamamıştır. Tezkirelerde ve bazı mecmualarda rastlanan şiirlerinden, çağının ikinci sınıf şairleri arasında olduğu anlaşılmaktadır. Ama biyografi alanında verdiği yapıtlar önemlidir. Başlıca yapıtları: Güldeste-i Riyaz-ı İrfan (şairler tezkiresi), Sergüzeştname (Bursa`dan naip olarak Tokat`a gidişini, yolculuğunu, Tokat`taki yaşamını konu alan mesnevi,1702-1703),Şehrengiz{Bursagüzeeh üstüne).

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Avalon
Avalon Devamı
Philadelphia Hikayesi
Philadelphia Hikayesi Devamı
Palisade
Palisade Devamı

Ateşli Piliç
Ateşli Piliç Devamı
Merdiven Altı
Merdiven Altı Devamı
İçerde
İçerde Devamı

Kan Kalesi
Kan Kalesi Devamı
Aşk Kliniği
Aşk Kliniği Devamı
Niyazi Bey
Niyazi Bey Devamı

Bombacı
Bombacı Devamı
Gazi Kadın
Gazi Kadın Devamı
Boş Adamlar
Boş Adamlar Devamı