Nostaljik Türk filmleri  |   Nostaljik Yabancı filmler  |   İstanbul AVM'ler  |   Ankara AVM'ler  |   İzmir AVM'ler  |   Kıbrıs AVM'ler  |  

Aksaray

Aksaray (kent) (sehir)

Aksaray (kent), Aksaray ilinin merkezi. İç Anadolu Bölgesi nde,Melendiz dağlarından inerekTuzgölünün güneyindeki bataklık alanda sona eren Melendiz çayının (bu çayın başlangıç kesimine Ihlar ı deresi adı verilir) ovaya çıktığı yerde kurulmuş olan Aksaray kentinin nüfusu 90 698`dir. Tarih. Aksaray kentinin kurulduğu yerde Eskiçağ`da bulunan Carsauraadlı kentin İ.Ö. III. binyılda kurulan Hitit merkezi Karsaura`yla aynı kent olduğu sanılmaktadır. Kapadokya krallarından Arkhaleos tarafından yeniden kurulan, kurucusunun adından ötürü Arkhelaisdenilen bu kent, Anadolu Selçukluları tarafından fethinden sonra, İzzettin II Kılıçarslan`ın yaptırdığı yapıtlarla adeta yeniden kuruldu; ortasında yapılan görkemli saraydan ötürü `Aksaray` adı verildi. Anadolu Selçukluları döneminde iki önemli kültür merkezi olan Konya ve Kayseri kentlerini birbirine bağlayan ana yol üstünde gelişen Aksaray, Anadolu Selçukluları devletinin dağılmaya başlamasıyla, Karaman oğullarının egemenliği altına girdi. Osmanlılar ile Karamanoğulları arasındaki siyasal savaşımdan etkilenip, Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı topraklarına katıldı (1397). Ankara Savaşı`ndan (1402) sonra, yeniden Karamanoğullarına geçip, 1468`de Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği `ne son verince, kesinolarakOsmanlı topraklarına katıldı. Bu arada kentte yaşayanların bir bölümü İstanbul`a yerleştirilip, İstanbul`da bu göçmenlerin yerleştirildiği semte de Aksaray adı verildi. 00 olan Aksaray`ın XIX. yy. sonunda semt sayısı 41 `e, nüfusu 9 500`e yükseldi. Halıcılık ve dokumacılık önemli ölçüde gelişti. Osmanlı yönetimi örgütü içinde önceleri Karaman eyaletine bağlı bir sancak merkezi olan Aksaray, XIX. yy`ın ortalarından başlayarak, Niğde`ye bağlı bir kaza merkezi oldu. Eski önemini yitirip, nüfusu 3 000 - 3 500`e kadar düştüyse de, XIX. yy`ın sonunda yeniden 4 000 - 5 000`e yükseldi. GÜNÜMÜZDE AKSARAY Cumhuriyet döneminin başlarında il merkezi olan Aksaray, kısa süre sonra yeniden bir ilçe merkezi yapılarak (1922) Niğde iline bağlandı. 1927 sayımında 7 339 olan nüfusu, 1950`ye kadar 10 000`i aşamadı. 1950`de 10 000`i (10 966), 1970`te 30 000`i (30 138), 1985`te 80 000`i aşıp (81 056), bu hızlı gelişmenin sonucunda, 1989`da çıkarılan 3 578 sayılı yasayla kurulan aynı adlı yeni ilin merkezi oldu. 1990 nüfus sayımında nüfusu 90 000`i de aştı. Aksaray kenti, Kayseri`yi Nevşehir üstünden Konya`ya bağlayan karayolu ile Adana-Ankara yolunun kavşak noktasında önemli bir pazar yeridir. Ihlara vadisini görmeye gelen turistler için bir konaklama yeri rolü oynamaya da başlamıştır. Halı dokumacılığının yanı sıra tarıma dayalı sanayi kuruluşlarının kurulmasıyla hızla gelişmektedir.

Aksaray (il) (sehir)

Aksaray (il), İç Anadolu Bölgesi`nde il. Yüzölçümü 7 626 km2, nüfusu 1990 sayımında 326 399, merkezi Aksaray kenti olan Aksaray ilinin, 7 ilçesi vardır: Merkez, Ağaçören, Eskil, Gülağaç, Güzelyurt, Ortaköy, Sarıyahşi. Kuzeyde Ankara ve Kırşehir, doğuda Nevşehir ve Niğde, güneyde ve batıda Konya illeriyle sınırlı olan Aksaray ilinin doğusu ve güneydoğusu dağlarla, güneybatısı yaylalarla, orta kesimleri ovalarla kaplıdır.|Doğu|kesiminde, güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu dağlar, Tuz gölünün doğu kıyısına paralel uzanırlar. Doğudaki dağlık kesimin en yüksek noktası, Ekecik dağıdır (2 137 m). Güneydoğu kesimdeyse, yanardağ kökenli dağlar jyer alır. Bunlardan İç Anadolu Bölgesi`nin Erciyes`ten sonra en yüksek doruğu olan Büyük Haşan dağı, Aksaray- Niğde il sınırı üstünde 3 268 m`ye yükselir. İlin orta kesimlerini kaplayan ve Aksaray ovası adı verilen ova, T uz gölüne doğru alçalır. Güneybatı kesimde, `Obruk yaylası` adı verilen, bir kesimi Konya ili sınırları içinde de uzanan kalker yapılıyayla yer/alır ve kuzeydoğusundaki Tuz gölü çukur alanını, güneybatısındaki Konya ovası çukur alanından ayırır. Aksaray ili, ülkemizin en az yağış alan köşelerinden biridir. Özellikle Tuz gölüne yakın kesimler daha az yağış alır. Aksaray kentinde yıllık yağış tutarı, ortalama olarak 339 mm, en sıcak ay ortalaması 22,9 °C, en soğuk ay ortalaması - 0,3 °C`tır. Günümüze kadar kaydedilmiş en yüksek sıcaklık 37,8 °C (31.7.1971), en düşük sıcaklıklar -26,4 °C`tır (18.1.1972). İklimin bir yansıtıcısı olan doğal bitki örtüsü, yağış azlığının sonucu olarakjotsu bozkır bitkilerinden oluşur. İnsan eliyle ekilmiş akasyalar ve su boylarındaki söğütler ile kavaklıklar dışında, çıplak görünüş bütün ile egemendir. Aksaray ilindeki önemli akarsular Tuz gölünde sona ererler. Bunların en uzunu `Beyazsu`, `Ulusu` gibi adlarla da anılan Melendiz suyudur. İlin kuzeydoğu kesiminin bazı küçük dereleriyse Kızılırmak`a ulaşırjİldeki en önemli göl, Türkiye`nin ikinci büyük gölü olan Tuz gölüdür. Yalnız bu gölün bir kesimi Ankara, bir kesimi de Konya ili sınırları içine taşar. Güneybatı kesimdeki Obruk yaylası üstünde bazı küçük obruk gölleri yer alır. Yapay göllerden Hirfanlı baraj gölünün bir kesimi de Aksaray sınırları içindedir. İldeki birbaşka yapaygölde, Melendiz suyu üstündedir (Mamasın barajı gölü). EKONOMİ Aksaray ilinin ekonomisinde, genel olarak, tarım ve hayvancılık birinci sırada gelir. Ekim alanları içinde en geniş yer tahıl tarlalarına ayrılmıştır. Tahıl türleri arasında da buğday en çok ekilen türdür. Onu arpa izler. Yörede tarımın gelişmesinde Koçaş Tarım İşletmesi`nin olumlu etkileri olmuştur. Sanayi bitkilerinden en çok pancar, yumrulu bitkilerden en çok patates üretilir. Meyvecilik önemli ölçüde gelişmiştir. Meyve türleri arasında en çok elma üretilir. Hayvancılıkta küçükbaş hayvan (en çok koyun) sayısı oldukça yüksek, büyükbaş hayvan sayısı önemsizdir. Tarıma ve hayvancılığa bağlı sanayi kolları oldukça gelişmiştir. Tarıma dayalı olarak un, süt ve yem sanayilerinin, hayvancılığa bağlı olarak da halıcılığın geliştiği ilde, el halılarıyla özellikle Taşpınar kasabası ün yapmıştır. İldeki önemli bir başka sanayi kolu da rafine tuz sanayisidir. Ayrıca çeşitli yerlerde tuğla ve kiremit fabrikaları kurulmuştur. ULAŞIM Aksaray ili Adana-Ankara-İstanbul yolu ile Konya-Kayseri yolunun keşişme noktasında önemli biryoİ kavşağıdır.

Mahmut Bin Muhammet Aksarayi (kisi)

Mahmut Bin Muhammet Aksarayi, Selçuklu tarihçisi (XIV. yy.). Selçuklulara ve Moğollara hizmet etti. İbni Bibi tarihini tamamladı ve kitabına Müsamerat ül-Ahyar (Hayırlıların Gece Sohbeti, 1323) adını verdi. Farsça yazılmış bu kitap, Selçukluların son dönemi ile Anadolu beylikleri döneminin başlangıcı üstüne çok değerli bir kaynaktır.

Bunlara bakanlar bunlara da baktı

Benzer isimler

Güncel Filmler

Son Eklenen Filmler

Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Komünist Başkan
Komünist Başkan Devamı

Sizin için seçtiklerimiz

Azraille Dans
Azraille Dans Devamı
Sokak Dansı 2
Sokak Dansı 2 Devamı
Şöhret Tutkusu
Şöhret Tutkusu Devamı

Kod Adı: Olympus
Kod Adı: Olympus Devamı

Sekreter
Sekreter Devamı
Bi` İlhan İrem Vardı
Bi` İlhan İrem Vardı Devamı
Sahip Olmak veya Olmamak
Sahip Olmak veya Olmamak Devamı

Çifte Soygun
Çifte Soygun Devamı
Isolation
Isolation Devamı
I Want Candy
I Want Candy Devamı